Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Szymon
Nazwisko: Olszak
Miejsce urodzenia: Szamotuły
Data urodzenia: 03-09-1947
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. W. Olszak utrzymywał kontakty z osobami kontynuującymi „nielegalną działalność związkową”. W czerwcu 1982 przyjął na przechowanie od innej osoby maszynę do pisania, która miała służyć do produkcji ulotek. Internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 27.08.1982 w okresie od 30.08.1982 do 14.10.1982 w OO. w Strzebielinku z powodu „nie przestrzegania obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego”. Decyzję o internowaniu podjęto również ze względu na obawę, że ww. będzie prowadził agitację wśród załogi Toruńskich Zakładów Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w celu wzięcia udziału w planowanej na 31.08.1982 manifestacji. 14.10.1982 zwolniony z internowania. IPN By 082/1 t. 9 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 30.08.1982 do OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 285/82-OEA wydanej 27.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „nie przestrzegania obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego”. Decyzją nr 217/82 z 14.10.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 159/342
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Marceli” z powodu działalności w NSZZ »Solidarność« Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1073/II SB RUSW w Toruniu 2.02.1990 zniszczył we własnym zakresie. Materiałów o sygn. 1073/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.