Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Wojnowski
Miejsce urodzenia: Chełmno
Data urodzenia: 08-06-1941
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 21.06.1982 pod nr 8118 do SOR krypt. "Drukarz", nr rej. 7798 prowadzonej od 09.03.1982 do 16.02.1983 w sprawie kontynuowania działalności związkowej w czasie trwania stanu wojennego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 900/II zniszczono 08.01.1990 w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 900/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Raporty o zatrzymaniu osób w aresztach Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Golubiu-Dobrzyniu i KWMO w Toruniu. H. Wojnowski zatrzymany 5.07.1982 w związku z podejrzeniem o „udział w produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw po 13.12.1982”. IPN By 719/4
Akta internowania Materiały dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. toruńskiego. Internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 7.07.1982 w OO. w Kwidzynie z powodu nie przestrzegania porządku prawnego w okresie trwania stanu wojennego oraz organizowania zbiórki pieniędzy na rzecz internowanych. Zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Ponownie internowany w OO. w Kwidzynie na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 20.08.1982. Internowanie uchylono 14.09.1982. IPN By 082/1 t. 14 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany w OO. w Kwidzynie na mocy decyzji nr 223/82-OEA wydanej 7.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „nie przestrzegania porządku prawnego w okresie trwania stanu wojennego”. Decyzją nr 223/82-OEA/202 wydaną 24.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 162/90 (88/7/82)
Akta internowanego Internowany 1.09.1982 w OO. w Kwidzynie na mocy decyzji nr 272/82-OEA wydanej 20.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „nie przestrzegania obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego”. Decyzją nr 207/82 wydaną 10.09.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. OO. w Kwidzynie opuścił 14.09.1982. IPN Gd 162/151 (150/9/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 15.07.1983 zarejestrowany pod nr 9630 przez Wydz. V KWMO w Toruniu do SOR krypt. "Magazyn" nr rej. 8850 prowadzonej od 14.02.1982 do 27.08.1985 z powodu „podejrzeń o kolportaż ulotek antypaństwowych na terenie zakładu pracy” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone 27.08.1985 do archiwum pod sygn. 1510/II zniszczono 08.01.1990 w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1510/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca prowadzenia działalności o charakterze politycznym w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex". H. Wojnowski przechodzi w informacji przekazanej przez TW. pseud. „Ewa” dot. zorganizowania przez ww. i inną osobę mszy w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Toruniu dla pracowników Tymczasowej Komisji Zakładowej TPCz "Merinotex". Ww. otrzymał informacje od innej osoby, że „w Gdańsku zapadły decyzje o tworzeniu się komitetów zakładowych »Solidarności« o jawnym charakterze, które będą tworzyły otoczkę działania legalnego”. Z materiałów złożonych do archiwum pod sygn. 2404/II 25.10.1989 wykonano mikrofilm o sygn. 2404/2. Materiały o sygn. 2404/II zniszczono 04.01.1990. IPN By 0104/321 (mkf 2404/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy rozpracowywania osób wchodzących w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Pracowników w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej »Merinotex« w Toruniu. Ww., były ekstremalny działacz „Solidarności”, od 30.12.1988 członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Toruniu, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Pracowników w TPCz »Merinotex« oraz aktywista duszpasterstw zawodowych wraz z innymi osobami wszedł w skład grupy inicjatywnej zamierzającej reaktywować NSZZ „Solidarność” Pracowników TPCz »Merinotex« w Toruniu przed wizytą papieża w Polsce. Poprzez wszystkie osobowe źródła informacji mające dostęp do ww. „planowano prowadzić systematyczne i intensywne rozpoznanie utrzymywanych przez figuranta kontaktów w miejscu pracy i zamieszkania”. Wobec ww. stosowano podsłuch telefoniczny (PT). 6.04.1989 sporządzono mikrofilm o sygn. 2268/2. IPN By 081/1292 (2268/II), IPN By 0104/301 (mkf 2268/2)
.