Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Antoni
Nazwisko: Nowiński
Miejsce urodzenia: KONSTANTYNÓW
Data urodzenia: 28-06-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. W aktach znajduje się protokół brakowania akt z 10.02.1983, którego załącznik stanowi "Wykaz nie zatwierdzonych wniosków o internowanie osób na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego", w którym figuruje Z. A. Nowiński. Przedmiotowy wniosek dotyczący Z. A. Nowińskiego, został zniszczony ww. protokołem brakowania akt. IPN Bi 047/2227 (212/1)
Akta paszportowe Z.A. Nowiński posiadał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do KK i KDL (nr Z-1241) od 01.10.1982 do odwołania wniesione przez Wydz. V KWMO Białystok jako osobie podejrzanej o prowadzenie wrogiej zakonspirowanej działalności. Zastrzeżenie anulowano z 10.10.1984. IPN Bi 93/378/11 (EABK 10799), wpis częściowo na podstawie zapisów kartotecznych.
.