Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Maria
Nazwisko: Ullman
Miejsce urodzenia: DROHOBYCZ
Data urodzenia: 26-05-1934
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. W aktach znajduje się protokół brakowania akt z 10.02.1983, którego załącznik stanowi "Wykaz nie zatwierdzonych wniosków o internowanie osób na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego", w którym figuruje J. M. Ullman. Przedmiotowy wniosek dotyczący J.M. Ullmana został zniszczony za ww. protokołem brakowania akt. IPN Bi 047/2227 (212/1)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany w ramach SOS "Architekt" ponieważ będąc członkiem NSZZ "Solidarność" próbował przynależność do ww. związku wykorzystać do prowadzenia negatywnej działalności politycznej na Politechnice Białostockiej. Prowadzenie sprawy zakończono poinformowaniem władz politycznych. Akta o sygn. 2431/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.