Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Bachmura
Miejsce urodzenia: OLSZTYN
Data urodzenia: 22-07-1964
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 08.10.1985 Krzysztof Bachmura został zarejestrowany przez Wydz. IV WUSW w Olsztynie pod nr 17213 w ramach SOS/SOR krypt. "Ośrodek" (nr rejstr. 16853) prowadzonej w związku z "nielegalnym" - antysocjalistycznym konspiracyjnym szkoleniem młodzieży. Dn. 16.09.1985 SOS krypt. "Ośrodek" przekwalifikowano na SOR o tym samym kryptonimie. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z zaniechaniem "wrogiej" działalności. W dniu 14.04.1988 z materiałów archiwalnych o sygn. 13315/II wykonano mikrofilm. Akta archiwalne o sygn. 13315/II zniszczono w 1989 za protokołem brakowania akt nr 35/89, natomiast mikrofilm zniszczono w 1990 za protokołem brakowania nr 37/90. Materiały o sygn. 13315/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Na wniosek Wydziału IV WUSW w Olsztynie w dniu 30.09.1985 pod numerem PZ-03458/85 wniesiono zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów kapitalistycznych i demokracji ludowej w okresie od 01.10.1985 do 01.10.1987 za „nielegalną działalność w ramach podziemnych struktur opozycyjnych w celu szkodzenia interesom PRL”. Zastrzeżenie anulowano 28.11.1987. IPN Bi 132/2398/14 (EAOL 97778)
.