Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marianna
Nazwisko: Jakubowska
Nazwisko rodowe: Muczyńska
Miejsce urodzenia: MIEŃ
Data urodzenia: 14-08-1939
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 04.10.1988 pod nr Bk 41280 zarejestrowano SOS krypt. "Podpis" w związku z informacją o zbieraniu podpisów wśród pracowników Zkaładu Gazowniczego w Białymstoku pod wnioskiem dotyczącym reaktywowania NSZZ "Solidarność" w zakładzie pracy. Ze względu na potwierdzenie się informacji o utworzeniu Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w zakładzie i złożeniu 29.10.1988 do sądu wniosku o rejestrację związku, 15.11.1988 przekwalifikowano sprawę operacyjnego sprawdzenia na sprawę operacyjnego rozpracowania. Marianna Jakubowska została zarejestrowana do sprawy 17.11.1988 do nr Bk 41407 jako członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Gazowniczym w Białymstoku. Rozpracowanie zakończono 03.05.1989. IPN Bi 012/1469 (4345/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dn. 09.05.1989 pod nr Bk 41877 zarejestrowano SOS krypt. "Podpis" z uwagi na prowadzenie dalszej obserwacji sytuacji w Zakładzie Gazowniczym w Białymstoku w związku z działaniami podjętymi w celu utworzenia związku zawodowego w zakładzie. Marianna Jakubowska rejestrowana we wcześniejszym okresie do sprawy operacyjnej o tym samym kryptonimie (sprawa dot. śledzenie działań załogi odnośnie reaktywowania NSZZ "Solidarność" w zakładzie) pozostawała w dalszym zainteresowaniu organów bezpieczeństwa, dlatego też była rejstrowana do niniejszej sprawy aż do jej zakończenia, co nastąpiło 16.08.1989 "z powodu legalizacji związku". Materiały połączonych spraw operacyjnych krypt. "Podpis" 27.09.1989 zostały złożone do archiwum pod nr 4345/II. IPN Bi 012/1469 (4345/II)
.