Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Dybciak
Miejsce urodzenia: Łuków
Data urodzenia: 12-02-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Zarejestrowany dn. 23.06.1969 (lub 23.09.1969) pod nr 4865 do sprawy krypt. "Desant", dotyczącej grupy poetyckiej działającej w ramach Warszawskiego Koła Polonistów na Uniwersytecie Warszawskim. Nie stwierdzono jednak, by grupa prowadziła "wrogą działalność" i dn. 30.06.1970 sprawę zakończono. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KSMO w Warszawie pod numerem 2588/III. IPN BU 0224/115 (2588/III), IPN BU 01286/2133 (MF 2588/3)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na Jacka Kuronia, w związku z działalnością KOR. Krzysztof Dybciak figuruje w wykazie uczestników obozu zimowego organizowanego przez KIK w okresie od 27.12.1974 do 2.01.1975 w Pewli Małej w Beskidach. IPN BU 0204/1417 t. 6 (II/50986)
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się zapis dot. zastrzeżenia wyjazdów za granicę nr Z-W I Dep. III OE-I-0501/76 z dn. 20.02.1976 oraz informacja o anulowaniu zastrzeżenia w dn. 26.08.1981. Akta zawierają także dokumnety operacyjne, m.in. korespondecję prowadzoną przez Wydz. III KSMO w Warszawie, Wydz. II Biura Paszportów, Dep. I i IV MSW. Krzysztofowi Dybciakowi dwukrotnie odmówiono wydania paszportu: w grudniu 1985 na wyjazd w celu naukowym do RFN (powodem miało być "przedłożenie niewłaściwego zaproszenia") oraz w 1986 na wyjazd w celach naukowych do Włoch (z powodu "braku pisma z Urzędu d/s Wyznań"). IPN BU 1004/60254 (EAGW 60254)
.