Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Agata
Nazwisko: Seskiewicz
Nazwisko rodowe: Łapińska
Miejsce urodzenia: Górki-Sypniewo
Data urodzenia: 15-09-1942
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęta kontrolą operacyjną, ponieważ "czynnie zaangażowała się w działanie byłych związków zawodowych pełniąc funkcję doradcy MK NSZZ »Solidarność« w Łomży. Krytycznie wypowiadała się o MO i SB, podjęła próbę zorganizowania marszu głodowego kobiet w Łomży. W rozmowach operacyjnych prezentowała pogląd, iż stan wojenny został wprowadzony bezprawnie, pozytywnie oceniała KSS KOR oraz duchowieństwo popierające NSZZ »Solidarność«". Sprawę zakończono w związku z wyjazdem w/w za granicę. Materiały o sygn. 389/II zniszczono 16.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego W dn. 13.12.1981 zatrzymana i doprowadzona przez Grupę Śledczą KWMO Łomża do Ośrodka Odosobnienia w Białymstoku na podstawie dec. o internowaniu nr 11 z dn. 13.12.1981. W dniu 09.01.1982 osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Dnia 05.02.1982 uchylono dec. o internowaniu. IPN Bi 47/19, IPN Bi 6/42, IPN Bi 6/3, IPN Bi 315/1 (IPN Po 161/1), IPN Po 561/1
Akta internowania W okresie od 13.12.1981 do 06.02.1982 internowana na wniosek Wydz. IV KWMO Łomża ponieważ "jako doradca prawny MK Oddział Łomża-NSZZ "Solidarność" aktywnie popierała pozastatutową działolność związkową, negowała i tendencyjnie oceniała posunięcia władz polityczno-administracyjnych". Osadzona w Areszcie Śledczym w Białymstoku i Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta dot. H. Seskiewicz zawierają zastrzeżenie wyjazdów do KK i KS w okresie: 02.02.1982-02.02.1984. Zastrzeżenie wniesiono ponieważ w/w „prowadziła wrogą działalność przeciwko PRL i ustrojowi socjalistycznemu, podważała sojusz z państwami Układu Warszawskiego oraz negowała osiągnięcia PRL. Do tego wykorzystywała funkcję doradcy NSZZ »Solidarność«”. Zastrzeżenie zostało wydane na wniosek Wydz. IV KWMO Łomża i zarejestrowane 09.02.1982 w Wydz. „C” KWMO Łomża do nr Lo 5334, anulowane 07.11.1983. W aktach zachowała się również notatka Naczelnika Wydz. IV KWMO Łomża z dn. 06.09.1983 informująca, iż w/w "brała aktywny udział w organizowaniu zebrań informacyjnych, obsługiwała związkowe zebrania wyborcze załóg pracowniczych w woj. łomżyńskim, uczestniczyła w zebraniach organizowanych przez Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz jako doradca łomżyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność” była współautorem wszystkich uchwał, rezolucji, a także akcji protestacyjnych na terenie Łomży". IPN Bi 149/1720/16 (EALO 30608) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne
.