Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Cholewa
Miejsce urodzenia: ŻYDOWO
Data urodzenia: 21-02-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrolowany w ramach SO krypt. "Statut", dotyczącej „ochrony operacyjnej Zarządu Regionalnego – Gorzów NSZZ >Solidarność<”. Mat. o sygn. 20/IV zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 o godz. 1.20 na mocy decyzji o internowaniu nr 110/81 z 12.12.1981, ponieważ „inspirował i eskalował stany napięcia i niepokoju społecznego”. Zwolniony w dn. 12.03.1982 decyzją nr 36/82. Osadzony początkowo w ZK w Gorzowie Wlkp., w dn. 07.01.1982 przetransportowany do OO w Głogowie. IPN Wr 30/46
Akta administracyjne „Wykaz akt osób internowanych zwolnionych z ZK (Wykazy osób osadzonych w ZK w Gorzowie Wlkp. oraz wykaz akt osób zwolnionych) 1981”. Aleksander Cholewa występuje pod poz. nr 33 w dokumencie o nazwie „Wykaz osób zatrzymanych w dn. 13.12.1981 r. i osadzonych w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.”. IPN Sz 53/3
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Działacz b. NSZZ >S<, sekretarz ZR w Gorzowie. Internowany w okresie 13.12.1981-12.03.1982. Obawa, że może podjąć działalność sprzeczną z dekretem o stanie wojennym. Z uwagi na zaprzestanie wrogiej działalności operacyjnej, kontroli zaniechano”. Sprawę założył Wydz. V KWMO Gorzów Wlkp., w dn. 27.12.1982 przejął Wydz. III KWMO Gorzów Wlkp., następnie od dn. 17.04.1984 sprawę prowadził Pion III RUSW w Myśliborzu. Mat. o sygn. 814/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta śledcze A. Cholewa został początkowo objęty postępowaniem dotyczącym tego, że „w okresie od lutego 1983 r. do stycznia 1984 r. w Gorzowie pełnili funkcje kierownicze w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ >Solidarność<, kierowali nadawaniem audycji >Radio Solidarność< oraz kolportowaniem nielegalnego pisma >Feniks<”. W dn. 06.07.1984 materiały dotyczące A. Cholewy, ze względu na jego działalność na terenie Myśliborza, zostały wyłączone do odrębnego postępowania, zarejestrowanego pod numerem RSD 14/84. Mat. o sygn. 124/III zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanym przez Prokuraturę Wojewódzką w Gorzowie Wlkp. w sprawie o sygn. Ds 11/84, jako podejrzany o to, że: w okresie od sierpnia 1982 do lutego 1984 w Gorzowie Wlkp. i Myśliborzu, woj. gorzowskie należał do nielegalnych struktur organizacyjnych rozwiązanego związku zawodowego, w którym pełnił funkcje kierownicze i organizatorskie w zakresie kolportowania nielegalnych wydawnictw. Zatrzymany w dn. 07.03.1984, przyjęty do AŚ w Poznaniu w dn. 15.03.1984. Zwolniony w dn. 28.07.1984 na mocy postanowienie o uchyleni środka zapobiegawczego z 24.07.1984. IPN Po 89/15
Akta prokuratorskie Postępowanie zostało wszczęte na podstawie materiałów dotyczących m. in. A. Cholewy, a wyłączonych w dniu 06.07.1984 ze śledztwa DS 11/84 (które nadzorowało śledztwo Wydz. Śledczego w Gorzowie Wlkp., RSD 5/84) i dotyczyło działalności w NSZZ „Solidarność” na terenie Myśliborza i Gorzowa Wlkp., a także kolportażu nielegalnych czasopism. Śledztwo zostało umorzone postanowieniem z 30.07.1984 na zasadzie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984. IPN Sz 6/12 t. 1-2 (DS 22/84)
Akta paszportowe, akta administracyjne W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-V-2190/82/Go w stosunku do A. Cholewy w okresie od 15.03.1982 do 15.03.1984 na wszystkie kraje świata, wniesione przez Wydz. V KWMO w Gorzowie Wlkp. z powodu: „były przewodniczący filii ZR NSZZ >Solidarność< w Myśliborzu, (...) sekretarz Prezydium ZR NSZZ >Solidarność< w Gorzowie Wlkp. (...) Popierał działania KK >Solidarność< zmierzające do podniecania nastrojów niezadowolenia w społeczeństwie”. Kolejne zastrzeżenie wyjazdu nr Z-V-02557/84/Go do wszystkich państw świata wniesiono 07.03.1984 i obowiązywało do 07.03.1986. Zastrzeżenie wniósł Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. do sprawy RSD 5/84 dotyczącej kolportażu nielegalnej literatury na terenie Myśliborza. EAGo 028831, IPN Sz 05/8 t. 37
.