Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Halina
Nazwisko: Duklanowska
Nazwisko rodowe: Bodnar
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 30-06-1947
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Szyfranci", nr rejestracyjny Ld 3680, założona 2.08.1965 przez Wydział III KWMO w Łodzi. Materiały dotyczą nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Polska Armia Podziemna". Celem organizacji było „oderwanie Polski z obozu socjalistycznego, przywrócenie byłych ziem wschodnich oraz zwalczanie w Polsce wpływów rosyjskich”. Teresa Duklanowska była rozpracowywana pod kątem członkowstwa we wspomnianej organizacji. Sprawę zakończono 31.03.1966. Materiałów o sygn. 3245/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa przeciwko podejrzanym o działalność w latach 1962-1965 w nielegalnej organizacji pod nazwą Polska Armia Podziemna na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Celem tej organizacji było zdobycie lub samodzielne wykonanie broni palnej, przywrócenie dawnego porządku ustrojowego, przywrócenie ziem wschodnich do Polski oraz zwalczanie wpływów rosyjskich w Polsce. Teresa Duklanowska znajduje się na liście figurantów tej sprawy. Zaproponowano jej przyłączenie się do w/w organizacji. Zarzucono jej, że mimo iż wiedziała o istnieniu nielegalnej organizacji nie powiadomiła o tym odpowiednich organów. Jednakże z uwagi na młody wiek i znikomą szkodliwość społeczną, śledztwo wobec niej zostało umorzone. IPN Ld 15/48 t. 1-4, IPN Ld Pf 48/38/J (688/III).
Zestawienia statystyczne kwartalne i miesięczne Wydziału "C" KMMO w Łodzi obrazujące stan i zmiany dotyczące spraw i osób podejrzanych objętych postępowaniami przygotowawczymi przez Wydział Śledczy KWMO w Łodzi za 1965 rok z załącznikami. Teresa Duklanowska jest wymieniona w zapisie z sierpnia 1965 jako osoba do sprawy Ds. 51/65, odpowiadająca z wolnej stopy. IPN Ld pf 10/598 (752/X).
Opracowanie nr 240 Wydziału "C" KWMO w Łodzi z roku 1976 dotyczy nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Polska Armia Podziemna", działającej od jesieni 1963 do lipca 1965. Teresa Duklanowska została uznana za pomocnika ww. organizacji. IPN Ld 030/240.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Biuletyn", zarejestrowana pod numerem 24082, prowadzona w okresie od 2.08.1982 do 14.12.1987 przez KWMO/WUSW Wydział V w Szczecinie. Materiały dotyczyły kolportażu na terenie szczecińskich zakładów pracy nielegalnego wydawnictwa pt. "Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność". Teresa Duklanowska, choć nie była zarejestrowana w charakterze figuranta sprawy, występuje w niej jako osoba zaangażowana w działalność „S”. W szczególności uczestniczyła w nielegalnych spotkaniach „S”, pomagała w kolportażu nielegalnych wydawnictw, kreowała wrogie poglądy polityczne w środowisku młodzieży szkolnej i nauczycieli. IPN Sz 0053/401 (16852/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Technolog" nr rejestracyjny 22984 prowadzona od 9.01.1982 do 17.07.1987 przez KWMO/WUSW Wydział V w Szczecinie dot. działalności głównego figuranta sprawy w strukturach "Solidarności” w Fabryce Kontenerów ,,Unikon” w Szczecinie oraz utworzenia w dniu 13.12.1981 w Stoczni Szczecińskiej Komitetu Strajkowego, który proklamował strajk okupacyjny w tym zakładzie z zamiarem jego rozszerzenia na inne zakłady pracy w województwie, a także kolportażem ulotek. Teresa Duklanowska występuje w aktach jako osoba zaangażowana w działania "Solidarności". IPN Sz 0053/316 (16723/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Klan", prowadzona w okresie 2.01.1986-9.07.1986 przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie, dotyczy propagowania w środowisku nauczycielskim i uczniowskim przez Teresę Duklanowską (nr rej. 33425), nauczycielkę Zasadniczej Szkoły Przyzakładowej WPKM w Szczecinie "wrogiej wobec ustroju PRL postawy". Sprawę zakończono poinformowaniem władz administracyjnych. IPN Sz 0053/46 (16390/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bolero", prowadzona była w okresie 4.06.1986-10.11.1987 przez Wydział V WUSW w Szczecinie. Dotyczyła działalności antypaństwowej oraz redakcji, druku i kolportażu nielegalnego wydawnictwa „Pomorze”. Teresa Duklanowska występuje w doniesieniu TW „Andrzej”, jako osoba uczestnicząca w spotkaniach Duszpasterstwa Robotniczego. Sprawę przemianowano na SOR 02.03.1987. IPN Sz 0053/384 (16833/2) mikrofilm.
.