Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Mariusz
Nazwisko: Foterek
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 20-09-1964
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] D. Foterek był jednym z figurantów sprawy dotyczącej „prowadzenia nielegalnej działalności politycznej”. Mat. o sygn. 15997/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w związku z podejrzeniem „zamysłu opracowania i opublikowania historii szczecińskiego SKS”. W toku prowadzonej sprawy nie stwierdzono realizacji tego zamiaru, stwierdzono natomiast udział figurantów sprawy w dystrybucji nielegalnych wydawnictw na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednym z figurantów został D. Foterek, zarejestrowany w sprawie w dn. 29.11.1985 pod numerem Sz 33129. W dn. 10.06.1986 materiały sprawy „Mono”, w tym materiały dotyczące D. Foterka, zostały włączone do sprawy „Mruki”. IPN Sz 0053/177 (16550/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie akademickim i pozaakademickim. D. Foterek został objęty rozpracowaniem w ramach powyższej sprawy po włączeniu do niej materiałów sprawy „Mono” (Sz 30725) w dn. 10.02.1986, przy czym nie zmieniono jego numeru rejestracyjnego. W tym samym dniu SOS „Mruki” uzyskało status SOR. IPN Sz 0053/177 (16550/2 mf)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła kolportażu na terenie uczelni szczecińskich nielegalnej literatury, tj. „CDN”, „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze” i inne. Dariusz Foterek występuje w sprawie jako jedna z osób zajmujących się kolportażem ww literatury. Postępowanie zostało umorzone na podstawie ustawy z dn. 17.07.1986 o amnestii. IPN Sz 0013/417 (14913/III)
Akta administracyjne „Ujawnienia w trybie art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 17 lipca 1986 r.” Dariusz Foterek występuje w szyfrogramie z 01.09.1986, jako osoba korzystająca z ww ustawy. D. Foterek od listopada 1985 r. rozpowszechniał w środowisku studenckim nielegalne wydawnictwa jak „Obraz”, „Wacat”, „Tygodnik Mazowsze”. IPN Sz 0012/254 (991/IV)
Akta prokuratorskie Dariusz Foterek w dniu 11.09.1986 w ramach ustawy z dn. 17.07.1986 o amnestii złożył oświadczenie o prowadzonej przez siebie działalności, która polegała na kolportażu nielegalnych wydawnictw, tj. „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”. W dniu 10.09.1986 prokurator wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania tej sprawie. IPN Sz 20/49 (II Ds 68/86)
Sprawa Obiektowa [SO] Po zakończeniu sprawy „Mruki” D. Foterek pozostał pod kontrolą w ramach sprawy obiektowej „Alma” prowadzonej w celu rozpoznania środowisk akademickich w Szczecinie. Do sprawy został zarejestrowany wciąż pod tym samym numerem Sz 33139 w dn. 03.11.1986. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dn. 20.01.1988 Dariusz Foterek został wyrejestrowany ze sprawy „Alma” i zarejestrowany (wciąż pod numerem Sz 33139) w charakterze figuranta w sprawie „Odnowa”, w której podejrzewano grupę studentów o organizowanie „nieformalnych spotkań dyskusyjnych” w prywatnym mieszkaniu. W dn. 24.02.1988 materiały sprawy „Odnowa”, w tym materiały dotyczące D. Foterka, zostały włączone do sprawy „Zrzeszenie”. IPN Sz 0053/668 (17586/2 mf)
Akta administracyjne Meldunki Wydziału III-1 WUSW w Szczecinie przesyłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego i pracowników administracji Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Morskiej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Szczecińskiego. D. Foterek występuje w meldunkach z 06.01.1988, 11.02.1988 oraz 23.02.1988, jako figurant sprawy „Odnowa”. IPN BU 01232/57
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu i druku ulotek oraz działalności NZS na szczecińskich uczelniach. Materiały dotyczące D. Foterka zostały włączone do sprawy „Zrzeszenie” ze sprawy „Odnowa” (Sz 38512) w dn. 24.02.1988. W tym samym dniu sprawę „Zrzeszenie” przerejestrowano w SOR. W dn. 24.11.1988 D. Foterka wyrejestrowano ze sprawy. IPN Sz 0053/668 (17586/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła istnienia „nieformalnej grupy studentów o bliżej nieznanym charakterze”, która mogła mieć charakter „struktury nielegalnej politycznie organizacji”. D. Foterek występuje w sprawie jako figurant SOR „Zrzeszenie” zarejestrowany pod numerem Sz 33139, działacz NZS oraz kolega z roku i bliski kontakt głównego figuranta powyższej sprawy. IPN Sz 0011/1799 (16938/II)
.