Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Łukasik
Miejsce urodzenia: KOTUŃ - SIEDLCE
Data urodzenia: 09-04-1945
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOS/KE] Sprawa dotyczyła nielegalnej działalności na rzecz KSS KOR polegającej na organizowaniu strajków, uczestniczeniu w nielegalnych zebraniach, organizowaniu zbiórek pieniędzy oraz kolportowaniu ulotek wrogiej treści. Henryk Łukasik występuje w sprawie w doniesieniu TW „Wawel” z 31.03.1981 jako jeden z organizatorów strajku ostrzegawczego w WPKM w Szczecinie, a następnie aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 0053/282 (16689/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła działalności Regionalnego Komitetu Strajkowego – Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego. H. Łukasik był jednym z figurantów sprawy. Mat. o sygn. 15001/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowany i osadzony w OO w Wierzchowie Pomorskim z powodu działalności w Regionalnym Komitecie Strajkowym – Radzie Koordynacyjnej polegającej na wyszukiwaniu mieszkań na spotkania tego gremium, pełnił rolę łącznika i zabezpieczał miejsca spotkań. IPN Sz 0012/367 t. 4 (848/IV)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji o internowaniu nr 267/82 z 27.08.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pomorskim, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodująca zakłócenia w gospodarce narodowej". Zwolniony w dn. 01.12.1982 decyzją o uchyleniu internowania nr 263/82 z 30.11.1982. IPN Sz 266/12
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Brak informacji o zabarwieniu sprawy. H. Łukasik został zarejestrowany w charakterze figuranta w dn. 02.03.1988 pod numerem Sz 38874. Sprawę przerejestrowano w SOR 24.09.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.