Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Maciej
Nazwisko: Podkowiński
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 28-11-1963
Imię ojca: Marian
Imię matki: Izabella


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Objęty „kontrolą operacyjną” w ramach sprawy „Alma” (wcześniej „Pedagog”) prowadzonej w celu rozpoznania środowisk akademickich w Szczecinie. Do „Almy” przerejestrowany ze sprawy „Mruki” w dn. 03.11.1986, wyrejestrowany „z powodu ustania zagrożenia” w dn. 20.12.1989. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Materiały ewidencyjne „Zatrzymany w dn. 22.09.1982 r. przez Kom. I MO Szczecin podczas likwidacji manifestacji protestacyjnej przy krzyżu z kwiatów na Pl. Zwycięstwa”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant sprawy, podejrzewany o „wrogą działalność”. Mat. o sygn. 15984/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła przechowywania i kolportażu nielegalnych wydawnictw w środowisku akademickim i pozaakademickim. W dn. 06.11.1985 K. Podkowiński został zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 32900 w charakterze figuranta. W dn. 03.11.1986 przerejestrowano go do sprawy obiektowej „Alma”. IPN Sz 0053/177 (16550/2mf)
.