Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Ryba
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 13-04-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Jerzy Ryba był podejrzewany o druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W trakcie przeszukania dokonanego 30.12.1985 w pomieszczeniach przez niego zajmowanych „zakwestionowano maszynę do pisania, powielacz i matryce oraz liczne bezdebitowe publikacje i biuletyny”. J. Ryba zeznał, iż nielegalne wydawnictwa dostawał lub kupował od nieznanych mu osób w celu zapoznania się z nimi oraz w celach pamiątkowych, maszynę do pisania kupił na targu, a powielacz i matryce przyniósł mu kilka lat wcześniej znany z widzenia osobnik. Wobec braku możliwości dowodowych śledztwo zostało umorzone postanowieniem z 11.04.1986. IPN Sz 20/20 II (Ds 15/86)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany w charakterze głównego figuranta sprawy z powodu „kolportażu nielegalnego pisma studentów >Peryskop< w środowisku akademickim Szczecina”. Materiałów o sygn. 16240/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.