Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Bronisław
Nazwisko: Słowiński
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 25-06-1952
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła działalności w nielegalnym związku pn. „Komitet Obrony Solidarności”, którego celem było m. in. „wydawanie biuletynów zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Sprawę nadzorowała Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie, sygn. Pg.śl.II-103/82. IPN Sz 0013/443 (15104/III)
Akta prokuratorskie Nadzór nad śledztwem RSD 76/82 dotyczącym działalności w nielegalnym związku pn. „Komitet Obrony Solidarności”. R. Słowiński został aresztowany postanowieniem z dn. 17.04.1982. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgi Wojskowego w Bydgoszczy z 16.12.1982 skazany na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności. IPN Sz 372/206 (Pgśl II-103/82)
Akta internowania Internowany decyzją nr 155/82 z 27.03.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pom., ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. R. Słowiński był aktywnym działaczem „Solidarności”, dążył do utworzenia grupy „której głównym zadaniem miał być czynny opór przeciwko obecnej władzy (...)”. Postanowieniem prokuratora z 17.04.1982 został aresztowany w sprawie Pgśl-103/82. IPN Sz 0012/367 t. 8 (848/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła próby utworzenia po wprowadzeniu stanu wojennego grupy, której głównym zadaniem miał być czynny opór przeciw władzy, poprzez redagowanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw, organizowanie pomocy finansowej dla rodzin internowanych oraz kontakt z grupami „Solidarności” działającymi na zachodzie lub w innych regionach kraju. Jednym z członków grupy był R. Słowiński, który w dniu rozpoczęcia sprawy został do niej zarejestrowany w charakterze figuranta pod numerem Sz 23382. Grupa została rozbita poprzez internowanie jej członków, w tym R. Słowińskiego. Mat. o sygn. 14517/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta penitencjarne Aresztowany na mocy postanowienia z dnia 17.04.1982 wydanego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową do sprawy Pgśl.II 103/82 pod zarzutem udziału „w związku pod nazwą Komitet Obrony Solidarności”, którego celem było sporządzanie rozpowszechnianie nielegalnych materiałów. Skazany następnie przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z 16.12.1982 (sygn. SoW 407/82) na karę roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 21.03.1983. Osadzony kolejno w AŚ Szczecin, ZK Wrocław, w końcu ZK Strzelin. IPN Wr 149/221
.