Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Liliana Grażyna
Nazwisko: Brabańska
Nazwisko rodowe: Szykman
Miejsce urodzenia: WAŁBRZYCH
Data urodzenia: 15-07-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Colette


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła przechowywania i kolportażu nielegalnych wydawnictw w środowisku akademickim i pozaakademickim. Z akt wynika również, że podjęto wobec L. Szykman działania zmierzające do zdyskredytowania jej w środowisku jako podejrzaną o współpracę z SB. W aktach znajduje się informacja, iż Liliana Szykman była zarejestrowana w Wydz. „C” WUSW Szczecin pod numerem 30981. Sprawa początkowo zarejestrowana jako SOS, następnie od 10.02.1986 SOR. IPN Sz 0053/177 (16550/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS Sprawa dotyczyła nielegalnego spotkania w dn. 07.01.1986 w Domu Studenta „Belferek” z „działaczem struktur podziemnych”. W aktach nie zachowały się bezpośrednie odniesienia, jakoby L. Brabańska była zarejestrowana jako figurantka sprawy, jednak z treści dokumentów wynika, że była ona co najmniej w wyraźnym zainteresowaniu służb. IPN Sz 0053/59 (16409/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła powrotu na uczelnię figuranta tej sprawy i objęcia go kontrolą operacyjną z powodu jego wcześniejszej działalności w NZS oraz kolportażu nielegalnej literatury. L. Brabańska występuje w kopii meldunku o zakończeniu sprawy „Mruki” Sz 32899 jako osoba zarejestrowana w Wydz. „C” WUSW Szczecin pod numerem Sz 30981. IPN Sz 0053/272 (16679/2 mf)
Sprawa Obiektowa [SO] L. Brabańska była jedną z osób występujących w SO "Alma". Sprawa prowadzona była w celu rozpoznania środowisk akademickich w Szczecinie. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] L. Brabańska była jedną z figurantów sprawy dotyczącej „prowadzenia nielegalnej działalności politycznej”. Mat. o sygn. 15997/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.