Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Zdzisław
Nazwisko: Wojcieszek
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 16-11-1948
Imię ojca: Florian
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła druku i kolportażu ulotek. W dn. 16.12.1982 E. Wojcieszek został zarejestrowany pod numerem Sz 25226 jako figurant sprawy. Również 16.12.1982 sprawę do prowadzenia przejął Wydz. V. Mat. o sygn. 14981/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowany decyzją nr 305/82 z 08.11.1982 i osadzony w Wierzchowie Pom., ponieważ „brał udział w nielegalnym spotkaniu b. działaczy >S<, na którym to poruszono problem związany z planowanymi na dzień 10.11.1982 r. akcjami protestacyjnymi w zakładach przemysłowych na terenie miasta Szczecina”. Zwolniony decyzją nr 261/82 z 30.11.1982. IPN Sz 0012/367 t. 10 (848/IV), IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany i osadzony w Wierzchowie Pom. na mocy decyzji nr 305/82, którą uzasadniono: „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Zwolniony 01.12.1982 decyzją nr 261/82 z 30.11.1982. IPN Sz 266/205
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Kwestionariusz Ewidencyjny [SOS/KE] Zarejestrowany w charakterze głównego figuranta sprawy, jako podejrzewany o „wrogą działalność w środowiskach załogi określonych zakładów pracy”. Początkowo rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia, od dnia 08.05.1985 objęty kwestionariuszem ewidencyjnym. Mat. o sygn. 16138/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.