Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Beata
Nazwisko: Wojgienica
Miejsce urodzenia: ŁUBOWO
Data urodzenia: 19-08-1959
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Objęta kontrolą w ramach SO "Alma" (wcześniejszy krypt. "Pedagog") założonej na Uniwersytet Szczeciński. Zarejestrowana do sprawy przez Wydz. III-1 pod numerem Sz 34289 w dniu 26.03.1986. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowana do sprawy w dn. 19.12.1985 pod numerem Sz 33386 w charakterze figurantki, podejrzewana o „propagowanie propagandy antysocjalistycznej poprzez rozpowszechnianie literatury i filmów o negatywnych treściach politycznych". Mat. o sygn. 16279/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła kolportażu na terenie uczelni szczecińskich nielegalnej literatury, tj. „CDN”, „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze” i inne. W dn. 11.03.1986 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej wydał postanowienie o zarządzeniu przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez E. Wojgienicę pod kątem przechowywania „wydawnictw, kaset magnetofonowych i video na których rozpowszechnianie właściwe organy nie wydały zezwolenia”. IPN Sz 0013/417 (14913/III), IPN Sz 0054/29 (14913/3)
.