Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Zarzycki
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 11-03-1951
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Bogdanowi Zarzyckiemu zarzucono, że „w dniu 26 stycznia 1982 r. w Nowym Czarnowie, gm. Gryfino (...) usiłował rozpowszechniać fałszywe wiadomości mogące wywołać wśród pracowników [Elektrowni Dolna Odra] niepokój publiczny lub rozruchy”. W dn. 19.02.1982 sporządzono i przesłano do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego akt oskarżenia. IPN Sz 372/200 (Pg.śl.II-80/82)
Akta sądowe Podejrzany o usiłowanie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości. Zatrzymany i przeszukany w miejscu pracy (Elektrownia „Dolna Odra”) na podstawie anonimowego telefonu z informacją, że posiada dwie ulotki. W dn. 19.02.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie wystosowała do SPOW w Bydgoszczy akt oskarżenia w tej sprawie. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w dn. 05.03.1982 wydał wyrok uniewinniający B. Zarzyckiego od zarzutu kolportażu nielegalnych wydawnictw. IPN By 51/64 (SoW 98/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymany i aresztowany na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z 28.01.1982 w sprawie dotyczącej „usiłowania kolportażu nielegalnych wydawnictw”. Zwolniony w dn. 06.03.1982 na mocy wyroku uniewinniającego z dn. 05.03.1982 wydanego przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Sz 49/889
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] B. Zarzycki był rozpracowywany z powodu „kolportażu ulotek antypaństwowych oraz uczestnictwa w zajściach ulicznych w Gryfinie”. Sprawę zarejestrowano jako SOS, w dn. 05.11.1982 zmieniono kategorię w SOR. Materiały o sygn. 15464/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowany decyzją nr 297/82 z 06.08.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pom. jako gorący zwolennik NSZZ „Solidarność”. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 253/82 z dn. 09.12.1982. IPN Sz 0012/367 t. 10 (848/IV); IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany decyzją nr 297/82 z 06.08.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pom. od 09.11.1982, ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Zwolniony w dn. 09.12.1982. IPN Sz 266/207
.