Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: WITKOWO
Data urodzenia: 06-08-1942
Imię ojca: Leon
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 40/13, zarządzenie z dn.16.04.2013 dot. Jerzego Kazimierza Łuczaka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła „tworzenia w okresie 1982/83 nielegalnej struktury pod nazwą Regionalny Komitet Strajkowy”, a także druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw takich jak: „Z podziemia”, „Tygodnik Wojenny” czy „Od dołu”. J. Łuczak został zarejestrowany jako figurant sprawy pod numerem Sz 29212 w dn. 05.06.1984. Sprawę przerejestrowano w SOR w dn. 22.01.1985. IPN Sz 0053/241 (16632/2 mf)
.