Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Konrad
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: TORUŃ
Data urodzenia: 17-04-1949
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 523/12, zarządzenie z dn.14 grudnia 2012 dot. Piotrowskiego Andrzeja Konrada. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Zarejestrowany do sprawy „Wars” pod numerem Sz 31786 w dn. 03.06.1985, był podejrzewany o kolportaż nielegalnych czasopism. Sprawę przekwalifikowano w SOR w dn. 09.06.1984. A. Piotrowski został następnie przerejestrowany do sprawy „Brytan” pod tym samym numerem rejestracyjnym. IPN Sz 0053/109 (16472/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw, takich jak „Obraz” i „Grot”. A. Piotrowski występuje w sprawie jako osoba dostarczająca nielegalne wydawnictwa do dalszego kolportażu głównemu figurantowi sprawy. IPN Sz 0053/173 (16546/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] A. Piotrowski był podejrzewany o pełnienie funkcji kuriera pomiędzy punktem kolportażu w Szczecinie, a eminentami nielegalnych wydawnictw. Wątek dotyczący A. Piotrowskiego wyłączono z prowadzonej wcześniej sprawy „Wars”. IPN Sz 0053/294 (16701/2 mf)
.