Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kiejstut Gabriel
Nazwisko: Żemaitis
Miejsce urodzenia: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Data urodzenia: 18-03-1906
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Albina
Znany/a też jako:
Kiejstut Żemajtis
urodzony/a 18- 03-1906 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1946 roku, potem w PZPR. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą (AGH) w Krakowie jako mgr inżynier metalurg (1928r.). Następnie pracował m.in. w Hucie "Częstochowa" i "Baildon" (do 1939 r.). Od sierpnia 1944 roku w II Armii WP, dowódca kompanii, kapitan. W latach 1946 - 1949 zastępca dyrektora w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach. W okresie 10.1952-11.1956 poseł na Sejm PRL. Od 07.1959 do 10.1963 zastępca przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1961 roku mianowany przez Radę Państwa profesorem nadzwyczajnym, w latach 1963-1969 rektor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, następnie w latach 1969 - 1971 kierownik katedry tamże. Na XI konferencji sprawozdawczo-wyborczej KW PZPR w Krakowie (23-24 stycznia 1969) nie wszedł już w skład egzekutywy KW.
Źródła: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3113/103, s. 14, 31, 15, 63, dalej: ARM 3113/103, s...; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 177, 449; R. Sady, Kraków i jego dzielnice 1945-2002, s. 281; J. Wielgosz, W 40-lecie powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948-1988, s. 69; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Warszawa Brak 22-04-1949 23-02-1952 ARM 3113/103, s. 53, 73; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 449.
Kierownik Ministerstwo Hutnictwa Warszawa Brak 23-02-1952 21-11-1952 ARM 3113/103, s. 18, 53; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 449.
Minister Ministerstwo Hutnictwa Warszawa Brak 21-11-1952 27-02-1957 ARM 3113/103, s. 17, 18; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 449.
Minister Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Warszawa Brak 27-02-1957 4-04-1957 ARM 3113/103, s. 17; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 189.
Minister Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Warszawa Brak 05-04-1957 25-11-1959 ARM 3113/103, s. 16; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 201.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 20-06-1964 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 102, 111, Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 449.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 111; T. Mołdawa, s. 449.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 13-02-1965 24-01-1969 "Biuletyn Informacyjny" KW PZPR w Krakowie, 03.1965; ARM 3113/103, s. 14.
.