Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stefan
Nazwisko: Gogolczyk
Miejsce urodzenia: Buczek
Data urodzenia: 20-08-1919
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Członek PPS od 1947. Członek PZPR od 15.12.1948. Nr legitymacji partyjnej 0571994.

Słuchacz Międzywojewódzkiej Szkoły PZPR w Łodzi 1954-1955. Pojawiają się także inne daty: 1952-1953, 1953-1954.

Źródło: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 5, 8, 47, 49, 60, 68.

W 1973 r. ukończył WUML - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej:
W okresie 1950-1951 wykładowca szkolenia ideologicznego - brak bliższych danych.

Agitator partyjny w okresie pracy w ZPB im. S. Kunickiego - brak bliższych danych.
W 1954 r. zastępca członka Plenum KD PZPR - brak bliższych danych.

Ad. 12 - w latach 60-tych ŁZPO im. Małgorzaty Fornalskiej przemianowano na ŁZPO "Emfor".

Rozbieżności w przebiegu kariery partyjnej:
Ad. 1 - rozbieżności dotyczą przynależności terytorialnej i podziału na dzielnice Łodzi i komitety dzielnicowe PZPR. Pojawia się informacja o przynależności do KD PZPR Górna-Prawa w Łodzi. Źródło: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 16, 20.

Ad. 2 - w opinii z 1951 pojawia się informacja, że pełnił funkcję I sekretarza OOP PZPR. Źródło: Tamże, k. 20. Natomiast w ankiecie personalnej (1954 r.), obiektywce (1954 r.) i wyciągach z akt osobowych (1963 r., 1975 r.) informacje o pełnieniu funkcji II sekretarza OOP PZPR.
Ad. 6 - pojawia się też data 1954 jako rozpoczynająca pełnienie tej funkcji. Źródło: Tamże, k. 8, 46, 48, 60, 76-77.
Ad. 9 - w dokumentach zamiennie pojawia się funkcja Członka Egzekutywy KD PZPR Łódź-Widzew w tym samym okresie 1959-1960. Źródło: Tamże, k. 8, 59.


Źródło: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Plenum Komitet Dzielnicowy Ruda Łódź PZPR 1950 1952 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 1, 8.
II Sekretarz OOP przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. S. Kunickiego Łódź PZPR 1951 1952 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 29, 38, 49, 77.
Członek Egzekutywa KZ przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. S. Kunickiego Łódź PZPR 1952 1954 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 29.
Sekretarz POP przy Międzywojewódzkiej Szkole PZPR Łódź PZPR 1954 1955 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 1, 36-37, 72.
Członek Plenum Komitet Dzielnicowy Górna Łódź PZPR 1955 1957 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 1.
Instruktor Propagandy Komitet Dzielnicowy Ruda Łódź PZPR 01-08-1955 30-11-1955 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 3, 41-42.
II Sekretarz POP przy ZPB im. F. Dzierżyńskiego Łódź PZPR 01-12-1955 1959 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 2, 4, 46.
Członek Egzekutywa Komitet Dzielnicowy Ruda Łódź PZPR 1956 1958 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 1, 8, 48.
Członek Plenum Komitet Dzielnicowy Widzew Łódź PZPR 1959 1960 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 1, 65, 68.
I Sekretarz POP przy ZPB im. Obrońców Warszawy Łódź PZPR 1959 1960 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 2, 48.
Członek Egzekutywa Komitet Dzielnicowy Śródmieście Łódź PZPR 1960 1964 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 1, 8, 48.
I Sekretarz KZ przy Łódzkich Zakładach Przemysłu Odzieżowego im. M. Fornalskiej Łódź PZPR 1960 1969 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 2, 48.
Członek Plenum Komitet Dzielnicowy Śródmieście Łódź PZPR 30-12-1960 1974 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 1, 8, 44, 48.
I Sekretarz KZ przy MPK Łódź PZPR 01-10-1969 31-08-1975 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa 10625, k. 2, 61-63, 76-77, 103.
.