Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Ignacok
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 22-01-1935
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Honorata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zdzisław Ignacok był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Aktywista" NS 8264. Został zarejestrowany 06.01.1983 Wydział IV KWMO w Nowym Sączu. Był aktywnym działaczem katolickim i związkowym w NSZZ "Solidarność". Internowany w okresie 14.12.1981 do 26.04.1982. Działał w niejawnych strukturach NSZZ "S" na terenie Zakopanego. Akta KE złożono 28.12.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 2649/II. IPN Kr 033/1148 (2649/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zdzisław Ignacok był rozpracowywany przez Wydział III KWMO w Nowym Sączu ramach SOR "Regle" NS 8621. Brał udział w kontrpochodzie 1-majowym w Zakopanem zorganizowanym przez działaczy „Solidarności” w dn. 01.05.1983. Akta sprawy złożono 27.04.1984 w archiwum WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 1599/II-gr. Akta zostały zniszczone w 1989. Z materiałów sprawy "Regle" zachował się meldunek operacyjny z którego odtworzono sygnaturę 1599/II-gr. IPN Kr 033/556 (1599/II-gr)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zdzisław Ignacok był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Brodacz" założonej w wyniku uzyskania materiałów przez pion śledczy KB WOP w Nowym Sączu w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy z PRL do CSRS i z powrotem. Skutkiem tego był przemyt książek religijnych na teren Czechosłowacji. Materiały SOS nie zachowały się, pojedyncze dokumenty SOS znajdują się w aktach IPN Kr 037/592 (596/III). Akta sprawy "Brodacz" nie zachowały się. Wpis na podstawie akt IPN Kr 037/592 (596/III-Wgr.)
Akta kontrolno-śledcze Z. Ignacok został zatrzymany i osadzony w areszcie 01.07.1989 w związku z podejrzeniem o nielegalne przekroczenie granicy z PRL do Czechosłowacji i z powrotem i przemyt do Czechosłowacji wydawnictw o tematyce religijnej. Postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Zakopanem z 29.09.1989 dochodzenie zostało umorzone z powodu niewystarczających dowodów. Materiały złożono 30.04.1990 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 596/III. IPN Kr 037/592 (596/III)
Akta internowanego Zdzisław Igancok decyzją KWMO w Nowym Sączu nr 151/81 z 14.12.1981 został 16.12.1981 internowany i osadzony w OO w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony 26.04.1982 na mocy decyzji KWMO w Nowym Sączu nr 58/82. IPN Rz 52/294
.