Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ziemowit Maria
Nazwisko: Pochitonow
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 23-08-1954
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ziemowit Pochitonow był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Delegat" KR 18847. Został zarejestrowany 02.08.1977 przez Wydział III KWMO w Krakowie pod numerem KR 18847. Od maja 1977 działacz SKS, rzecznik SKS do 1978, brał udział w przygotowaniu wydawnictw SKS-u. Za działalność w SKS skreślony w 1977 z listy studentów AR w Krakowie. Sprawę zakończono. Materiały złożono 10.03.1978 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 14189/II. IPN Kr 010/11998 (14189/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ziemowit Pochitonow był rozpracowywany w ramach SOR "Alfa" KR 19401. Został zarejestrowany 11.03.1978 przez Wydział III KWMO w Krakowie pod nr. KR 20048. Wraz z innymi osobami był rozpracowywany z racji aktywnej działalności w SKS. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw SKS i był rzecznikiem tej organizacji. Za działalność w SKS skreślony z listy studentów AR w Krakowie. Sprawę zakończono i materiały złożono 11.01.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 15827/II-gr. IPN Kr 010/12075 (15827/II)
Akta administracyjne Roczne plany i sprawozdania Wydziału III KWMO w Krakowie za okres 1977-1982. Dokumentacja analityczna dotycząca pracy operacyjnej Wydziału III. Z. Pochitonow występuje w materiałach jako działacz opozycyjny, skreślony z listy studentów AR w Krakowie w 1978. IPN Kr 056/93 (141/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe Z. Pochitonowa. Zastrzeżenie wyjazdu nr Z-3863/78 do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie na okres 17.07.1978-17.07.1980 z powodu aktywnej działalności w krakowskim SKS. Zastrzeżenie anulowano 15.07.1980. IPN Kr 37/123107 (EAKr 123107)
.