Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Janina
Nazwisko: Wierzbicka-Bogacz
Nazwisko rodowe: Wierzbicka
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 25-05-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Anna Wierzbicka była rejestrowana 25.03.1983 pod nr rej. KR 27262 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie w ramach SOS krypt. "Czak" KR 26214. Działała w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Brała udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych - "Kronika Małopolska". Sprawę zakończono i materiały złożono 16.08.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 16.08.1985 pod sygnaturą 16699/II. Akta zniszczono w październiku 1989. Zachował się mikrofilm 16699/II. IPN Kr 0101/179 (16699/II) mkf.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Anna Wierzbicka była kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Wanda" nr KR 31351. Została zarejestrowana 19.08.1985 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. Rozpracowywana za działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" i udział w wydawaniu pism drugiego obiegu jak "Kronika Małopolska". Sprawę zakończono i materiały złożono 22.02.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17421/II. IPN Kr 010/12277 (17421/II), IPN Kr 0101/435 (17421/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące osób zatrzymanych podczas manifestacji ulicznej w dniu 31.08.1983 w Krakowie. Wśród osób zatrzymanych była Anna Wierzbicka. Zwolniona 02.09.1983. Materiały złożono 10.10.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5579/III-gr. IPN Kr 07/5282 (5579/III), IPN Kr 096/1007 (5579/III) mkf.
.