Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Gaweł
Miejsce urodzenia: Trzebica
Data urodzenia: 17-09-1939
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Gaweł został zarejestrowany 07.09.1983 do nr TA 7053 przez Wydział V WUSW w Tarnowie do SOR "Struktura" TA 6397. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Tarnowie. Sprawę skierowano do prokuratury, a następnie umorzono na mocy amnestii. Materiały złożono 22.11.1984 w Archiwum Wydziału V WUSW w Tarnowie pod sygnaturą 1166/II gr. Akta zniszczono w 1990. Akta 1166/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Gaweł był kontrolowany operacyjnie w ramach KE nr rej. TA 8032. Został zarejestrowany 30.11.1984 przez Wydział V WUSW w Tarnowie. Sprawę od 11.02.1985 prowadził Pion V SB RUSW w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanisław Gaweł działał w podziemnych strukturach "Solidarności" na terenie Tarnowa. Rozpracowanie zakończono i materiały KE złożono 30.01.1986 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnowie pod sygnaturą 1381/II. Zniszczono w 1989. Akta 1381/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Tarnowie dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie członków Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej (TKK) NSZZ "Solidarność", prowadzonego od 26.08.1983. S. Gaweł został aresztowany 26.08.1983. Postępowanie umorzono na mocy amnestii z 25.08.1984. Akta zakończono i złożono 13.09.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Tarnowie pod sygnaturą 140/III. IPN Kr 071/139 (140/III-gr)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa Prokuratury Rejonowej w Tarnowie w sprawie działalności podziemnej struktury, złożonej z członków NSZZ "Solidarność" w Tarnowie pn. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" (TKK) - kolportaż ulotek, druk prasy. Śledztwo przeciwko S. Gawłowi zostało umorzone na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Kr 6/6-14, 17 (Ds. 1 1580/83)
Akta penitencjarne Akta osadzonego w Zakładzie Karnym w Tarnowie Stanisława Gawła. Aresztowany 26.08.1983, oskarżony o drukowanie wydawnictw drugiego obiegu i działalnośc w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Osadzony w ZK w Tarnowie 26.08.1983. Zwolniony postanowieniem prokuratury 27.10.1983. IPN Kr 162/56 (1/552/83)