Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Antoni
Nazwisko: Etwert
Miejsce urodzenia: Pińczów
Data urodzenia: 26-08-1929
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Lu 650/11, zarządzenie z dn. 29.11.2012 dot. Leona Antoniego Etwerta. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie dot. próby nielegalnego przekroczenia granicy do Czechosłowacji w listopadzie 1951 r. L. Etwert został zatrzymany dn. 21.11.1951 w strefie granicznej. Decyzją Prokuratury Powiatowej w Lubaniu tymczasowo aresztowany. Dn. 14.02.1952 sprawę przekazano do WUBP w Kielcach w celu dalszego prowadzenia, a Leona Etwerta przekazano do Aresztu Śledczego w Kielcach. IPN Wr 039/2371 (III/12701)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-czechosłowackiej w dn. 21.11.1951, podczas której L. Etwert został zatrzymany. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP i art. 23 Rozporządzenia Prezesa RP z dn. 23.12.1927. Dn. 4.03.1952 śledztwo zostało umorzone z powodu braku dowodów winy. IPN Ki 30/674 (Pr II 37/52)
Akta śledcze Akta w sprawie śledczej przeciwko L. Etwertowi podejrzanemu o próbę ucieczki z Polski do krajów zachodnich przez Czechosłowację. Dn. 4.03.1952 śledztwo zostało częściowo umorzone, a Leon Etwert został przekazany Prokuraturze Powiatowej we Wrocławiu wraz z aktami sprawy. Materiały zarchiwizowano do nr 282/II, a następnie zmikrofilmowano pod nr MF 161/2. IPN Ki 025/161 (MF 161/2)
.