Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Wincenty
Nazwisko: Chachuła
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 05-04-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie założonej na inną osobę, podejrzaną o kolportaż literatury bezdebitowej. W materiałach znajdują się informacje dot. przeszukania mieszkania R. Chachuły w dn. 06.11.1985, w wyniku którego znaleziono wydawnictwa bezdebitowe. IPN Ld 067/737/J (1195/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy prowadzonej w związku z próbami tworzenia podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Tomaszowa Mazowieckiego przez działaczy zdelegalizowanego związku. Sprawdzano również środowisko osób skupionych wokół Kościoła oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim oraz „Bractwo Trzeźwości” przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Tomaszowie Maz. IPN Ld 067/852/J (1330/2 mkf)
Sprawa o wykroczenie Obwiniony o rozwieszenie w dniu 01.11.1985 na cmentarzu symbolu „Polski Walczącej” i tabliczki upamiętniającej ks. J. Popiełuszkę. W wyniku prowadzonych działań operacyjnych dokonano 06.11.1985 przeszukania mieszkania R. Chachuły przez Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy WUSW Piotrków Trybunalski, pod pretekstem sprawy kryminalnej. Znaleziono druki bezdebitowe. Został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego karą grzywny i podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości. Materiałów brak, wpis na podstawie informacji zawartych w materiałach spraw operacyjnych krypt. „Koncepcja”, „Biuletyn” i aktach administracyjnych. Wpis na podstawie akt IPN Ld 067/852/J (1330/2), 067/737( 1195/2) i IPN Ld 393/4
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w sprawie dot. kontroli mszy za ojczyznę, prelekcji w kościołach oraz działalności „Bractwa Trzeźwości” przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Tomaszowie Maz., które SB uważało za ukrytą formę aktywności związkowej działaczy „Solidarności”. IPN Ld 067/927/J (1411/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany wraz z grupą działaczy NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Przemysłu Wełnianego „Mazovia”, podejrzewanych o próbę wznowienia działalności związkowej. Dn. 22.02.1989 SOS przerejestrowano na SOR i rozpracowywano powołaną Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono na polecenie dyrektora Departamentu V MSW. IPN Ld 067/1096/J (1600/2 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie, w którym występuje R. Chachuła. IPN Ld 0031/291 (1495/I)
.