Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Włodzimierz
Nazwisko: Trocha
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 12-07-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrolowany w ramach sprawy dot. rozpracowania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim i powstałych w okresie późniejszym struktur związku, również po stanie wojennym. IPN Ld 069/30/J (37/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie, celem rozpracowania „elementów antysocjalistycznych” wewnątrz związku i „dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność”. R. Trocha występuje w sprawie z powodu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Skogar", Fabryce Artykułów Skórzanych w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 069/26/J (33/4 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę, a dotyczącej kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Ld 067/658/J (1106/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę z tytułu działalności w NSZZ „Solidarność” w tym samym zakładzie pracy, Fabryce Artykułów Skórzanych „Skogar” w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 067/606/J (1042/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod numerem 5968 do sprawy krypt. „Powielacz” nr 5831, prowadzonej celem rozpracowania członków NSZZ "Solidarność" podejrzanych o nielegalną działalność po wprowadzeniu stanu wojennego, polegającą na drukowaniu, powielaniu i kolportowaniu ulotek "Solidarności" na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, w ramach struktury konspiracyjnej. Wszczęto postępowanie śledcze. IPN Ld 067/342/J (669/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi wszczęto śledztwo (Pg.Śl.II-101/82) w trybie doraźnym, przeciwko grupie działaczy NSZZ "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim. R. Trocha został aresztowany 23.03.1982, osadzony w areszcie śledczym. Oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi, o to że w okresie 13.12.1981-22.03.1982, w czasie obowiązywania stanu wojennego nie zaprzestał działalności w NSZZ „Solidarność”, działał w zorganizowanej grupie, "drukował i rozpowszechniał ulotki nawołujące do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Ld pf 68/79/J (79/3 mkf)
Akta sądowe Akt oskarżenia skierowano do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Na mocy postanowienia z dn. 07.05.1982 sprawa SOW 219/82 została przekazana do Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wyrokiem z dn. 28.05.1982 sąd skazał R. Trochę na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata jednocześnie uchylił tymczasowe aresztowanie. Odstąpił również od stosowania trybu doraźnego. IPN Ld 50/1 t. 1–5 (II.K.110/82); IPN BU 725/14 (RN VI 630/39/93)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona celem kontroli osób zamierzających powołać nową partię polityczną PPS. Dn. 03.10.1988 sprawa została przekwalifikowana na SOR. W notatce służbowej z dn. 03.10.1988 dot. kontroli spraw operacyjnych prowadzonych przez Gr. III RUSW Tomaszów Mazowiecki znajduje się informacja, że R. Trocha był jednym z inicjatorów założenia partii. Inspektorat II WUSW Piotrków Trybunalski przejął prowadzenie sprawy 20.11.1989. Sprawę zdjęto z ewidencji 05.12.1989 i złożono w archiwum pod sygnaturą 1629/II. Materiały zniszczono w WUSW Piotrków Trybunalski 31.01.1990. Materiały zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt adm. IPN Ld: 00295/2(30/187); 00295/5 (30/208)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie, w którym występuje R. Trocha. IPN Ld 0031/476 (1756/I)
.