Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta Maria
Nazwisko: Wiedeńska
Nazwisko rodowe: Wiedeńska
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 13-02-1949
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowana do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Broszka” nr rej. 44044 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi w okresie 12.09.1980-10.04.1981. Sprawę założono ze względu na zaangażowanie J. Wiedeńskiej w organizację związków zawodowych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz wspieranie osób „prowadzących wrogą działalność polityczną”. Po zakończeniu materiały sprawy przekazano do archiwum Wydz. „C” KWMO w Łodzi pod nr 05709/II. Materiały zmikrofilmowano 29.05.1989. Zniszczono przy protokole niszczenia 996/89 poz. 48. IPN Ld 047/320/J (5709/2), IPN Ld 092/70 t. II (2909/XA).
Oceny stanu bezpieczeństwa wewnętrznego Wydziału III KWMO w Łodzi dot. województwa łódzkiego obejmujące okres luty 1979–listopad 1980. W analizie z 11.10.1980 znajduje się informacja o założeniu sprawy operacyjnego sprawdzenia na J. Wiedeńską. IPN Ld pf 10/974 t. 3 (1445/X).
Zarejestrowana do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Broszka II” nr rej. 46084 prowadzonej przez Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Łodzi w okresie 03.08.1982-05.12.1986. Podejrzewana o przynależność do struktur zdelegalizowanej „Solidarności” i kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie Uniwersytetu Łódzkiego. W toku prowadzonej sprawy z J. Wiedeńską przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Sprawę, po zakończeniu, złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW w Łodzi pod nr 06913/II. Materiały zniszczono przy protokole niszczenia1005/89 poz. 21. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN BU 01232/80.
W materiałach dot. prewencyjnych działań operacyjno-śledczych podejmowanych przez SB w związku ze świętami 1 i 3 Maja 1983 r., wobec osób podejrzanych o kontynuowanie działalności opozycyjnej znajdują się notatki informujące o kolportażu przez J. Wiedeńską broszur i wydawnictw bezdebitowych. IPN Ld pf 15/397 t. 1 (1474/III-N).
.