Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Józef
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Rabka
Data urodzenia: 11-05-1945
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa krypt. „Jesień 70” (prowadzona w okresie 07.01.1971-10.03.1978) dot. wydarzeń grudniowych 1970 r. na terenie województwa gdańskiego. Materiały zawierają: meldunki, notatki służbowe, telefonogramy, szyfrogramy, itp. Witold Wilczyński został zatrzymany i osadzony w areszcie KMMO w Gdańsku 17.12.1970, był przesłuchiwany, daktyloskopowany i fotografowany. Zwolniony z aresztu 23.12.1970. IPN Gd 003/14 (15/IV) t. 3, 41, 44, 51, 56, 77.
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W informacji z dn. 26.11.1980 W. Wilczyński występuje jako członek MKZ NSZZ "Solidarność" w Kaliszu, wybrany do komitetu zajmującego się zorganizowaniem obchodów 10 rocznicy pacyfikacji wystąpień robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. IPN Ld 0044/10 t. 1-2 (89/1-4)
Materiały operacyjne Materiały dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji na terenie byłego woj. kaliskiego po wprowadzeniu stanu wojennego, zawierają plan rozmowy ostrzegawczej z W. Wilczyńskim datowany 05.11.1981 oraz notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej 14.12.1981. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74)
Akta internowania Internowany 17.12.1981 na mocy decyzji nr 116 Komendanta Woj. MO w Kaliszu za działalność w Międzyszkolnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Liskowie, współpracę z działaczami opozycyjnymi i odmowę podpisania oświadczenia o lojalności wobec władz PRL oraz ze względu na udział w wydarzeniach w Gdańsku w 1970 r. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, a od 25.02.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim. Zwolniony 30.04.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 9037. IPN Ld: 0044/7 t. 34 (101/34), 0044/7 t. 76 (101/76), 0044/7 t. 75 (101/75), IPN Po 161/1, poz. 9037
Akta internowanego Internowany w okresie 17.12.1981-30.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie i w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Po 88/65 (1/65)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie ze względu na wcześniejszą działalność w NSZZ "Solidarność”. Sprawę zdjęto z ewidencji 12.07.1985 i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Kalisz pod nr. 1422/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Mat. zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt adm. IPN Ld: 0044/2 t. 18 (66/18), 0044/12 (98/1)
Akta administracyjne Materiały zawierają problemowy plan pracy Służby Bezpieczeństwa KWMO w Kaliszu na 1983 r. W ocenie sytuacji polityczno-operacyjnej za 1982 r. umieszczono informację, że W. Wilczyński po zwolnieniu z internowania nie podporządkował się rygorom stanu wojennego i wywieszał w Liskowie flagi narodowe z okazji nie akceptowanych w PRL świąt narodowych. IPN Ld 0044/2 t. 13 (66/13)
.