Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walerian Józef
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 04-04-1948
Kraj urodzenia: POLSKA
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Raisa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W materiałach Wydziału Śledczego KWMO w Łodzi dotyczących osób internowanych z terenu woj. miejskiego łódzkiego znajduje się notatka informująca o zatrzymaniu W. Wiśniewskiego w dniu14.12.1981 przez funkcjonariusza posterunku MO w Konstantynowie Łódzkim. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Ld pf 86/21 t. 12 (1360/III).
Zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Redakcja” nr rej. 46772 prowadzonej od 15.01.1983 przez Wydział III KWMO/WUSW w Łodzi. Dnia 02.02.1983 zmieniono kwalifikację na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa założona w związku z zaangażowaniem W. Wiśniewskiego w druk i kolportaż prasy podziemnej m.in. „Włókniarz Łódzki”, „Solidarność Walcząca”. Dnia 29.01.1986 W. Wiśniewskiego wyłączono z SOR „Redakcja” i przerejestrowano pod nr 52330 do SOR krypt. „Ośmiornica”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN Ld 0082/47 t. 4 (45215/I).
Zarejestrowany pod nr rej. 52330 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ośmiornica” nr 49859 prowadzonej w okresie 17.11.1984-20.02.1989 przez Wydział III WUSW w Łodzi w związku z działalnością w podziemnych strukturach „Solidarności”. Po zakończeniu materiały sprawy zniszczono w jednostce prowadzącej w 1990 r. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Zespół” nr rej. 56636 prowadzonej w okresie 27.01.1988-11.01.1989 przez Wydz. III/III-1 WUSW w Łodzi. Sprawa dotyczyła Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej, wydającego pismo bezdebitowe "Oświata Niezależna". 11.01.1989 sprawę przekazano do Wydz. III-1 WUSW Łódź. Materiałów nie odnaleziono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt administracyjnych IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Nike” nr rej. 56991 prowadzonej w okresie 13.04.1988-19.09.1988 przez Wydział III WUSW Łodzi założonej w związku z powstaniem „Łódzkiego Towarzystwa Kulturalnego”. W. Wiśniewski był członkiem kolegium redakcyjnego Niezależnego Informatora Kulturalnego „Nike” wydawanego przez Łódzkie Towarzystwo Kulturalne. IPN Ld 014/1010 (07550/II).
W teczce pracy tw ps. „Wacław” znajdują się donosy dot. W. Wiśniewskiego. IPN Ld 0082/65 t. 3 (45766/I).
W teczce pracy tw ps. „Boss”, nr rej. 43722 znajdują się donosy dot. W. Wiśniewskiego. IPN Ld 0082/47 t. 4 (45215/I).
.