Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Wojtak
Miejsce urodzenia: Witkowice
Data urodzenia: 25-02-1937
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. kontroli operacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" w okresie 26.06.1975-01.1990. F.Wojtak jest wymieniony we wniosku kierownika grupy operacyjno-śledczej z dn. 22.09.1983 oraz meldunku sytuacyjnym z dn.17.08.1984 jako kontrolowany z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność” Elektrowni „Bełchatów”, były przewodniczący Komisji Zakładowej. IPN Ld 0050/12 t. 4 (25/1/91)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" z siedzibą przy Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W analizie dot. zakończonych spraw obiektowych krypt. „Solbop” i krypt. „Budosol”, sporządzonej 06.09.1985, F. Wojtak występuje jako osoba, wobec której prowadzono działania operacyjne z powodu podejrzenia o inspirowanie i prowadzenie działalności podziemnej na terenie Elektrowni Bełchatów. IPN Ld 069/29/J (36/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona celem kontroli utworzonego 27.10.1980 MKZ NSZZ "Solidarność" przy Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie. Zawiera tę samą analizę z 06.09.1985 z informacjami j.w. IPN Ld 069/28/J (35/4 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 26.08.1983 zarejestrowany pod numerem 6982 jako osoba do SOR krypt. „Bibuła” (nr rej. 6653). Sprawa dot. rozpracowania konspiracyjnych struktur "Solidarności", prowadzących działalność kolporterską na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. F. Wojtak był rozpracowywany jako przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Bełchatów, podejrzewany o prowadzenie dalszej działalności w konspiracyjnych strukturach „Solidarności”. IPN Ld 067/477/J (865/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wymieniony w sprawie dot. rozpracowania członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Energetyków w Elektrowni „Bełchatów”, powołanego w listopadzie 1987 r. IPN Ld 067/985/J (1475/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje jw. w teczce kontrolnej założonej na sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Naiwni”. Ze względu na znaczenie Elektrowni „Bełchatów”, sprawę szczególnym nadzorem objęła jednostka nadrzędna. IPN Ld 067/1089/J (1593/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie dot. rozpracowania członków Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Elektrowni „Bełchatów” powołanego 23.01.1989. IPN Ld 067/1084/J (1588/2 mkf)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Stef” nr rej. 6475 znajdują się doniesienia, w których występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/165 (1274/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Tadeusz” nr rej. 5249 znajdują się doniesienia, w których występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/139 (1229/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Cezary” nr rej. 6148 znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB, w których występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/399 (1662/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Kowalski” nr rej. 7045 znajdują się doniesienia, w których występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/351 (1582/I)
Materiały operacyjne W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Tolek” nr rej. 6184 znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB, w której występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/374 t. 1 (1624/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Filip” nr rej. 7788 znajduje się doniesienie, w którym występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/719 (2065/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Konrad” nr rej. 9541 znajdują się doniesienia, w których występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/720 (2066/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Monter” nr rej. 6107 znajduje się doniesienie, w którym występuje F. Wojtak. IPN Ld 0031/571 (1880/I)
.