Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucyna
Nazwisko: Woźniak
Nazwisko rodowe: Kapska
Miejsce urodzenia: Śmigiel
Data urodzenia: 14-04-1951
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lucyna Woźniak występuje w aktach kontrolnych śledztwa nr RSD 16/81 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO Łódź w okresie 15.12.1981-30.04.1982. Była przesłuchiwana w sprawie przygotowania, druku i kolportażu w dniu wprowadzenia stanu wojennego „Komunikatu Strajkowego nr 1”, nawołującego do strajku powszechnego, opracowanego podczas spotkania działaczy NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Poltex" im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi w dn. 13.12.1981. IPN Ld pf 15/254 (1329/III).
Akta zawierają kopie meldunków Wydz. V KWMO w Łodzi w systemie ESEZO za 1982 r. W meldunkach operacyjnych z okresu styczeń-luty1982 znajduje się opis działań podjętych przez L. Woźniak, pracownika Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, w sprawie druku i kolportażu „Komunikatu Strajkowego nr 1” w dniu wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981. IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA).
Zarejestrowana 26.03.1984 przez Wydz. III WUSW Łódź pod numerem rej. 48771 w kategorii OZ (osoba zastrzeżona/ zabezpieczona). Następnie przerejestrowana do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Skrzynka” nr rej. 47325. Sprawa prowadzona w okresie 03.05.1983-19.01.1989 dotyczyła rozpracowania Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Łodzi, za działalność opozycyjną i wydawniczą. L. Woźniak była w kierownictwie MKK, była też kolporterem pisma "Gotowość S" oraz innych wydawnictw bezdebitowych. Dnia 19.01.1989 materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 07634/II, a następnie zniszczono za protokółem brakowania nr 1009 z dnia 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt administracyjnych sygn. IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Marian”, nr rej. 45102, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajdują się doniesienia dot. L. Woźniak. IPN Ld 0082/67 (46585/I).