Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Radzikowska
Nazwisko rodowe: Kessler
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-11-1935
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Zofia Kessler była rozpracowywana przez Wydział III KWMO w Krakowie jako działaczka organizacji Rewolucyjny Związek Młodzieży (RZM). Podejrzewana o organizację strajku studentów w październiku 1957 r. Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożono 24.11.1960 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 121817/II, przesygnowano 03.11.1966 do nr 6996/II. IPN Kr 010/6901 (6996/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zofia Radzikowska była rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Krąg" nr rej. KR 31685. Została zarejestrowana 21.10.1985 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie pod tym samym numerem. Z. Radzikowska współpracowała z wydawnictwami niezależnymi. Materiały SOR "Krąg" włączono 20.01.1989 do SOR "Sukces" nr rej. KR 35080. Akta sprawy zniszczono 31.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 31685 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały SOR "Krąg" założonej na Zofię Radzikowską zostały włączone 20.01.1989 w SOR krypt. "Sukces" nr rej. KR 35080. SOR "Sukces" założono 11.10.1988. W jej ramach rozpracowywano struktury opozycyjne na terenie Krakowa. Całość materiałów zniszczono 31.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 35080 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące manifestacji i zajść ulicznych 3 maja 1986 w Krakowie. Z. Radzikowska została zatrzymana 03.05.1986 w związku z udziałem w demonstracji oraz kolportażem ulotek. Materiały złożono 09.02.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5818/III-gr. IPN Kr 07/5460 (5818/III-gr.), IPN Kr 096/1191 (5818/III) mkf.
.