Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Rabczyński
Miejsce urodzenia: Markowce
Data urodzenia: 10-09-1922
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Stanisław Rabczyński był rozpracowywany był przez Wydz. I WUBP w Białymstoku, na podstawie informacji przekazanej z Wydz. V Departamentu I MBP, w związku z utrzymywaniem kontaktów z Ambasadą Amerykańską w Warszawie - podejrzany o utrzymywanie kontaktów z wywiadem amerykańskim. Sprawę zakończono z związku z niepotwierdzeniem się informacji o kontaktach Stanisława Rabczyńskiego z obcym wywiadem. Materiały znajdują się w aktach kontrolno-śledczych. Podczas prowadzenia sprawy uzyskano wiadomość o przynależności Stanisława Rabczyńskiego do nielegalnej organizacji „Pod Lwem”. Wpis na podstawie IPN Bi 015/464 (KSL 11544).
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą innej osoby - założyciela i dowódcy nielegalnej organizacji "Pod Lwem". Stanisław Rabczyński wymieniany w sprawie jako jeden z członków wyżej wymienionej organizacji. IPN Bi 07/1067 (KSL 7952, 1826/III).
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymany 20.08.1952 jako podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji. Śledztwo w okresie 21.08.1952-12.11.1952 prowadził Wydz. Śledczy WUBP Białystok i zakończył je sporządzeniem aktu oskarżenia. Stanisław Rabczyński został oskarżony o to, że w 1948 na terenie osady Syba k. Ełku należał do nielegalnej organizacji "Pod Lwem"- "usiłując w ten sposób w drodze przemocy zmienić ustrój Państwa Polskiego". Dnia 24.11.1952 prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku (Pr. II-505/52) skierował sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Białymstoku. IPN Bi 015/464 (KSL 11554), IPN Bi 015/505 (KSL 11540, KSL 11554).
Akta sądowe Wyrokiem WSR w Białymstoku z 09.12.1952 został skazany za przynależność do organizacji "Pod Lwem" na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich na 1 rok oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z 08.01.1953 uchylił wymieniony wyrok i przekazał sprawę do WSR w Białymstoku do ponownego rozpatrzenia w innym składzie sędziów. Po uzupełnionym śledztwie wyrokiem WSR w Białymstoku z 16.05.1953 został uznany winnym, że w okresie od początku maja do końca czerwca lub początku lipca 1948 r. na terenie osady Syba pow. ełckiego wchodził w porozumienie z inną osobą, czyniącą przygotowania do założenia nielegalnej organizacji „Pod Lwem” i za powyższe został skazany na 4 lata więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata, która to kara na mocy amnestii została złagodzona do 2 lat i 8 miesięcy więzienia. Przebywał w więzieniu w Białymstoku, w Sosnowcu-Radosze, Bytomiu. Zwolniony warunkowo 13.03.1954. IPN Bi 212/5157 (Sr. 780/52, Sr. 177/53).
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej antysocjalistycznej organizacji pn. "Pod Lwem" działającej od czerwca 1948 do września 1949 na terenie osady Syby pow. ełckiego woj. białostockiego. Wyżej wymieniona organizacja zakładała walkę z ustrojem socjalistycznym poprzez m.in. rozpowszechnianie wiadomości na temat panującego w Polsce ustroju oraz zdobywanie broni palnej i amunicji, które w przyszłości mogłyby być wykorzystane do podjęcia zbrojnej z władzą ludową. Stanisław Rabczyński od czerwca 1948 do sierpnia 1949 był członkiem organizacji "Pod Lwem" w ramach której "szerzył fałszywe wiadomości o PRL". Aresztowany 20.08.1952. Skazany przez WSR Białystok dn. 09.12.1952 na 5 lat więzienia oraz utratę praw obywatelskich na rok i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Bi 019/78 (2/31).
Akta sądowe Sąd Wojewódzki w Białymstoku Wydz. III Karny postanowieniem z 21.07.1992 (III. Ko 259/92) uznał za nieważny wyrok WSR w Białymstoku z 16.05.1953 dotyczący Stanisława Rabczyńskiego. Wpis na podstawie akt o sygn. IPN Bi 212/5157 (Sr. 780/52, Sr. 177/53).
.