Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta
Nazwisko: Wilczyńska
Nazwisko rodowe: Zaborowska
Miejsce urodzenia: Janowo
Data urodzenia: 22-01-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Danuta Zaborowska była kontrolowana operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Księgowa" KI 21968. Została zarejestrowana 16.03.1983 przez Wydział V KWMO w Kielcach do tego samego numeru rej. jako działaczka NSZZ "Solidarności" w Hucie im. Nowotki w Ostrowcu Świętkorzyskim. Internowana w okresie 02-17.09.1982 z powodu udziału w marszu protestacyjnym. Akta KE przekształcono 13.06.1984 w SOR "Księgowa" prowadzoną przez SB RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim. IPN Ki 025/865 (12326/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały KE nr rej. KI 21968 założonego na Danutę Zaborowską zostały przekształcone 13.06.1984 w SOR krypt. "Księgowa" KI 21968, prowadzoną przez Pion III SB RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z przechowywaniem ulotek i wydawnictw drugiego obiegu, oraz sprzętu drukarskiego przez D. Wilczyńską. Wobec tego zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Postanowieniem z 31.08.1984 sprawa została umorzona na mocy amnestii z 21.07.1984. Materiały SOR zakończono i złożono 14.10.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygnaturą 12326/II. Akta nie zachowały się pozostał mikrofilm 12326/II. IPN Ki 025/865 (12326/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Danuta Wilczyńska została zarejestrowana 26.11.1984 przez Pion V SB w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nr rej. KI 24482. Była kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Wdowa". Działała w strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Materiały KE "Wdowa" z Pionu V SB RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim włączono 28.04.1986 do SOR "Przesyłka" KI 25868 prowadzonej przez Pion III SB RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim. Całość materiałów zniszczono w 1990. Akta KI 24482 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały z KE krypt. "Wdowa" KI 24482 dotyczące Danuty Wilczyńskiej włączono 28.04.1986 do SOR "Przesyłka" KI 25868. Była aktywną działaczką NSZZ "Solidarność" na terenie Ostrowca Świętkorzyskiego. SOR "Przesyłka" zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW pod sygn. 13316/II. Materiały sprawy zniszczono w 1990. Akta 13316/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Danuta Wilczyńska była rozpracowywana przez SB w ramach SOR krypt. "Bór" nr rej. KI 29132 prowadzonej od 22.11.1988. Została zarejestrowana pod nr KI 24482 przez Pion III SB RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działała w strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Rozpracowanie zakończono 26.01.1990. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Akta KI 29132 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowanego Danuta Zaborowska została internowana decyzją KWMO w Kielcach nr 124/82 z 1.09.1982. Była działaczką NSZZ "Solidarność" Huty im. Nowotki w Ostrowcu Świętkorzyskim. Została osadzona w OO w Kielcach. Zwolniona decyzją KWMO w Kielcach nr 328/82 z 17.09.1982, po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożono 20.05.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygnaturą 2346/IV. IPN Ki 07/349 (2346/352), IPN Ki 028/350 (2346/352/IV) mkf.
Akta internowanego Danuta Zaborowska została internowana 02.09.1982 decyzją nr 124/82 KWMO w Kielcach z 01.09.1982 i osadzona w OO w Kielcach. Zwolniona 17.09.1982 decyzją nr 328/82 KWMO w Kielcach z tego samego dnia. IPN Ki 45/521 (15/I/82)
.