Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Zarębski
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 15-04-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Zarębski został zatrzymany i internowany 30.04.1982 na wniosek Wydziału V-2 KWMO w Katowicach. Powód internowania: „podejrzany o prowadzenie nielegalnej działalności art. 42 dekretu z 12.12.1981”. Uchylono internowanie 23.07.1982. Osadzony w Ośrodku Zabrze. IPN Ka 043/539 t. 1-2 (39572/II).
W dn. 25.09.1982 Jerzy Zarębski został zarejestrowany pod nr. 51008 przez Wydział V-2 KWMO w Katowicach jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Introligator” (nr rej. 50701). Sprawa dotyczyła kontroli operacyjnej członków Konfederacji Polski Niepodległej. Powód rejestracji: „w okresie stanu wojennego działalność antypaństwowa, produkcja i kolportaż ulotek”. Dn. 29.03.1984 materiały złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Katowicach pod sygnaturą 40779/II. IPN Ka 048/1105 t. 1-3 (40779/II).
Jerzy Zarębski, technik górnik i pracownik KWK „Manifest Lipcowy” został aresztowany w dniu 22.10.1982 z powodu założenia związku mającego na celu spowodowanie przy użyciu materiałów wybuchowych zniszczenia w KWK „Manifest Lipcowy” napisu o treści PZPR oraz druk i rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych art. 276 § 1 i 3, 270 §1 kk. Dn. 19.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach skazał ww. na 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Ka 029/699 t. 1-17 (9344/III).
Jerzy Zarębski w okresie od 13.12.1981 do 10.1982 w Jastrzębiu Zdroju i Żorach założył związek mający na celu spowodowanie przy użyciu materiałów wybuchowych zniszczenie w KWK „Manifest Lipcowy” napisu o treści PZPR oraz drukowanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy i działalnością tego związku kierował tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. 19.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał ww. na 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Wr 101/1217 (So.W. 99/83).
Akta tymczasowo aresztowanego Jerzego Zarębskiego. Zastępca Prokuratora Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu zastosował środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie od 22.10.1982 do 15.03.1983. Uzasadnienie: Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wszczęła 15.09.1982 śledztwo w „sprawie sporządzenia i rozpowszechniania ulotek zawierające nieprawdziwe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że na terenie Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia Zdroju i Żor od 13.12.1981 do 09.1982 Jerzy Zarębski działał w grupie członków byłego NSZZ „Solidarność” oraz nielegalnej organizacji o nazwie „Konfederacja Polski Niepodległej”, która poza drukowaniem i rozpowszechnianiem ulotek podejmowała również akcje zamierzające do niszczenia różnego rodzaju obiektów, przy użyciu materiałów wybuchowych. W dn. 19.05.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał ww. na 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniony w dniu 5.09.1983 na podstawie amnestii. IPN Wr 149/263 (338/IX/83).
Jerzy Zarębski przechodzi w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Pobożni" (nr rejestracyjny 52021), prowadzonej przez Wydział V-2 KWMO w Katowicach w latach 1983-1984. Materiały SOS dot. nielegalnej organizacji zrzeszającej byłych działaczy NSZZ "Solidarność" oraz członków rodzin osób aresztowanych za prowadzenie działalności antysocjalistycznej, która miała rzekomo działać na terenie Jastrzębia-Zdroju w latach 1983-1984. Jej celem miało być powołanie zakonspirowanej organizacji o nazwie "Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży", zorganizowanej pod patronatem księży z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. IPN Ka 048/1245 (40924/II).
.