Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Emil
Nazwisko: Witkowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 21-07-1956
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Paweł Witkowski figuruje w aktach SOS/SOR krypt. "Beta" nr rej. KR 19792. Sprawa była prowadzona przez Wydział III SB KWMO w Krakowie na grupę osób związanych ze środowiskiem krakowskiego SKS. IPN Kr 010/12064 (15475/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Paweł Witkowski był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Krzykacz" KR 22506. Został zarejestrowany 07.11.1979 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie pod numerem KR 22506. Rozpracowywany w latach 1980-1987 ze względu na druk i kolportaż pism bezdebitowych oraz działalność w KSS-KOR i w NSZZ "Solidarność". Internowany w okresie 13.12.1981-23.07.1982, materiały dotyczące internowania włączono do materiałów sprawy. Dnia 23.11.1984 SOS "Krzykacz" przekształcono w SOR. Sprawę zakończono z powodu wyjazdu za granicę i materiały złożono 06.02.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17409/II-gr. IPN Kr 010/12270 (17409/II), IPN Kr 0101/429 (17409/II) mkf.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego. P. Witkowski występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowania Pawła Witkowskiego. Osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w dniach 13-29.12.1981. Przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. IPN Kr 0141/17/58 (4/450)
Akta internowanego Akta internowanego P. Witkowskiego. Został internowany decyzją KWMO w Krakowie nr 26 z 12.12.1981 i osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. 29.12.1981 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, skąd 08.07.1982 został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach. IPN Rz 52/576
Akta internowanego Paweł Witkowski został internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Krakowie nr 26 i osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Następnie od 29.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, gdzie w okresie 01.01.1982-07.01.1982 podjął strajk głodowy. 08.07.1982 został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach, skąd został zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji KWMO w Krakowie nr 194 z 23.07.1982. IPN Ki 45/502 (10/I/82)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krośnie dotyczące Pawła Witkowskiego i innych. Dochodzenie wszczęto 24.08.1985. P. Witkowski był podejrzany o rozpowszechnianie podziemnych wydawnictw w okresie od kwietnia do września 1985 na terenie Jasła i Krakowa w postaci biuletynów pt. "Zomorządność", "Kronika Małopolska", i "Tygodnik Mazowsze". Postępowanie zostało umorzone 30.11.1985. Materiały złożono 18.09.1986 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Krośnie pod sygnaturą 163/III. IPN Rz 071/109 (163/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe E. Witkowskiego. Zastrzeżenie wyjazdu nr Z-6930/82 do WKŚ w okresie 18.01.1982-13.12.1983 z powodu internowania. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-9158/85 w okresie 01.03.1985-01.03.1987 spowodowane działalnością w NZS. Anulowane w styczniu 1986. IPN Kr 37/182950 (EAKr 182950)
.