Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wincenty
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Wydrzyn
Data urodzenia: 22-01-1877
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Józefa
Znany/a też jako:
Wincenty Baranowski
urodzony/a 19- 01-1877

Dodatkowe informacje:

Rolnik, społecznik, samouk. Na przełomie XIX i XX stulecia uczył się, w Gimanzjum im. J. Lelewela, i pracował w Warszawie. W tym czasie utrzymywał kontakty z działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL). W 1901 roku aresztowany z powodu udziału w demonstracji 1-majowej i więziony w Łomży. W 1906 roku powraca do rodzinnej wsi, gdzie pracuje na odziedziczonym po ojcu gospodarstwie oraz udziela się społecznie. W 1916 roku założył w Wydrzynie koło Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Uczestnik zjazdu PSL w Warszawie w 1918 roku, w okresie 1920-1923 oraz 1925-1931 członek Zarządu Głównego PSL"Wyzwolenie". W latach 1919-1930 poseł na Sejm RP z listy tego stronnictwa. W Stronnictwie Ludowym (SL) od 1931 roku, członek Rady Naczelnej w latach 1931-1935 oraz w latach 1931-1933 prezes Zarządu Powiatowego SL w Wieluniu. Dwukrotnie: w 1933 i 1937 roku współorganizował strajki chłopskie, w 1933 w związku z tym aresztowany i więziony w Wieluniu.
W 1945 wicestarosta wieluński, działał w szeregach SL. W marcu 1945 w składzie Rady Naczelnej i Naczelnego Komitetu Wykonawczego SL, a w okresie 09.1945 do 11.1949r. prezes NKW SL. Poseł do KRN 1945-1947 i na Sejm 1947-1957.
Zmarł 5.02.1957r. w Warszawie.
Źródło: IPN BU 230/157, s. 1-18; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1989, s. 32-33;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Minister Bez Teki Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 06-02-1947 20-11-1952 IPN BU 230/157, s. 1-18, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 97, 98, 105.
Wiceprezes Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 30-11-1949 26-06-1954 IPN BU 230/157, s.1-18, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 272, 273.
Prezes Rada Naczelna Warszawa ZSL 26-06-1954 03-1956 IPN BU 230/157, s. 1-18, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 273.
Przewodniczący Główna Komisja Rewizyjna Warszawa ZSL 1956 5-02-1957 IPN BU 230/157, s. 1-18, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 275.