Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Marian
Nazwisko: Rospond
Miejsce urodzenia: Krzeszów
Data urodzenia: 03-05-1957
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marek Rospond został zarejestrowany 06.12.1984 pod nr 8247 przez Wydział III WUSW w Wałbrzychu do SOR "Tramp" nr rej. 8247. Marek Rospond był rozpracowywany w ramach SOR jako b. działacz KOR, SKS i NSZZ "Solidarność", oraz kolporter wydawnictw podziemnych. Sprawę zakończono i materiały złożono 21.12.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Wałbrzychu pod sygnaturą 1663/II, a kontrolę operacyjną M. Rosponda przejął RUSW w Dzierżoniowie w ramach KE. Całość materiałów zniszczono w 1990. Akta 1663/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Marek Rospond był kontrolowany operacyjnie w ramach KE "Żak". Został zarejestrowany 21.12.1984 przez Pion III SB RUSW w Dzierżoniowie pod numer 8293. Rozpracowywany jako b. działacz KOR, SKS, NSZZ "Solidarność" i kolporter podziemnej prasy. Sprawę zakończono i materiały złożono 27.08.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Wałbrzychu, skomasowano pod sygnaturą 1663/II z wcześniej prowadzoną SOR "Tramp". Całość materiałów zniszczono w 1990. Akta 1663/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marek Rospond był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Zebranie" nr rej. TA 2736. Został zarejestrowany 12.06.1978 przez Wydział III WUSW w Tarnowie. Brał udział w zebraniu "SKS". Sprawa została skierowana do Kolegium ds. Wykroczeń w Czchowie, które ukarało M. Rosponda grzywną 2000 zł. Materiały złożono 16.07.1981 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnowie pod sygnaturą 658/II-gr. Akta zniszczono w 1990. Akta 658/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Radomiu w sprawie sprawie kolportażu wydawnictw KOR, SKS, NSZZ "S" na terenie Radomia i województwa radomskiego w latach 1976-1982. Marek Rospond został zatrzymany przez KWMO w Radomiu 04.03.1979 w związku z podejrzeniem o kolportaż pism bezdebitowych. Zwolniony 06.03.1979. IPN Ra 04/248, t. 1-19 (249/III)
Akta prokuratorskie Materiały śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu w sprawie rozpowszechniania wydawnictw KOR. Postanowieniem prokuratury z 27.02.1982 śledztwo w sprawie M. Rospond i inni zostało umorzone. IPN Wr 33/195 (II Dsn 9/82/Wr. VI).
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego. M. Rospond występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowania Marka Rospond. Został internowany 21.01.1982 decyzją nr 30 KWMO w Krakowie z 19.01.1982 na wniosek Wydziału III KWMO w Krakowie. Na początku lutego 1982 został przetransportowany do OO w Kamiennej Górze, a 06.04.1982 do OO w Głogowie. Zwolniony 13.05.1982 decyzją nr 115 KWMO w Krakowie z 29.04.1982. Materiały dotyczące internowania z Wydziału Śledczego KWMO złożono 30.05.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 16105/II. IPN Kr 076/113 (16105/II), IPN Kr 0102/112/D (16105/II) mkf.
Akta internowanego Marek Rospond zatrzymany przez KWMO w Wałbrzychu 20.01.1982 na mocy decyzji nr 30 o internowaniu wydanej przez KWMO w Krakowie z 19.01.1982. Osadzony od 08.02.1982 w Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze, a następnie przetransportowany 06.04.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Głogowie. Zwolniony 13.05.1982 decyzją nr 115 KWMO w Krakowie z 29.04.1982. IPN Wr 30/225 (204/82)
Akta administracyjne Materiały administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Informacje dot. zagrożeń społeczno-politycznych, wykazy obiektów objętych obserwacją przez Wydział III, oceny sytuacji w środowisku naukowym i studenckim, Informacje operacyjne na temat NSZZ "Solidarność" i NZS. W materiałach figuruje M. Rospond jako działacz SKS oraz NZS, członek KSS KOR. IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe Marka Rosponda. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-192/79 wniesione przez Wydział III KWMO w Wałbrzychu na okres 01.08.1979-01.08.1981 z powodu działalności opozycyjnej. IPN Wr 520/238701 (EAWB 238701)
.