Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Babicka
Nazwisko rodowe: Stachowska
Miejsce urodzenia: DUBROWO
Data urodzenia: 02-04-1940
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W materiałach SO krypt. "Uniwersytet" znajdowały się zapisy dotyczące ww., ponieważ Helena Babicka była słuchaczką Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Helena Babicka była aktywną działaczką NSZZ "Solidarność" kontrolowaną w ramach akcji "Klon". Prowadzenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Olga" zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały o sygn. 12248/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Olga", albowiem była bardzo aktywną działaczką NSZZ "Solidarność" oraz kolportowała "nielegalne materiały" na terenie miejsca pracy. "Prokurator Rejonowy w Bartoszycach umorzył prowadzone w tej sprawie dochodzenie wobec braków dostatecznych dowdów przestępstwa". Materiały o sygn. 12248/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Akta nadzoru nad dochodzeniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Bartoszycach przeciwko Helenie Babickiej podejrzanej o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić poważną szkodę PRL przez przechowywanie druków i innych środków". Z akt wynika, iż w dniu 18.02.1985 dokonoano przeszukania mieszkania Heleny Babickiej, w trakcie którego zarekwirowano u ww. między innymi biuletyny związane z działalnością NSZZ "Solidarność". Dochodzenie umorzono wobec braku dostatecznych dowodów przestępstwa w dn. 30.03.1985. IPN Ol 4/527 (Dsn. 7/85).
.