Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Andrzej
Nazwisko: Jezierski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 28-08-1928
Imię ojca: Frranciszek
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa prowadzona w celu kontroli środowiska opozycyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Włodzimierz Jezierski pełnił kierowniczą rolę w uczelnianym KZ NSZZ "Solidarność" do czasu jej zdelegalizowania. Ww. został w dn. 11.12.1982 zarejestrowany przez Wydz. III KWMO w Olsztynie pod nr. Ol 14391 do SOS krypt. "Sternik" (nr rejestr. Ol 14346) z powodu sporządzenia i wysłania przez pracowników naukowo dydaktycznych Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego (w tym przez W. Jezierskiego) petycji do Komisji Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w sprawie zapowiedzianych zmian kadrowych w WSP w Olsztynie. Komisja MNSzWiT zwolniła prorektora ds. nauki Włodzimierza Jezierskiego, ze względu na jego działalność "wzmacniającą postawy antypaństwowe" w środowisku uniwersyteckim. IPN Bi 0089/2239 (12280/II)
Akta operacyjne W jednym z meldunków dotyczących środowiska akademickiego olsztyńskiej WSP znajduje się Informacja na temat W. Jezierskiego, dotycząca jego funkcji w Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" oraz jego pogladów. Wg. notatki, Jezierski kwestionował prawo do kierowania krajem przez PZPR, był zwolennikiem przekształcenia ustroju PRL na "zbliżony do socjaldemokratycznego". Wyrażał krytykę wobec wszelkich władz i organów państwowych, "jako nie wybranych zgodnie z wolą narodu". Dążył także do zwiększenia autonomiczności uczelni względem władz administracyjnych oraz popierał Niezależne Zrzeszenie Studentów. IPN BU 01232/70 (V Ds. 163/91, 200/92)
.