Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Puławski
Miejsce urodzenia: Charubin
Data urodzenia: 16-02-1901
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta dotyczą innych osób - działaczy nielegalnej organizacji. Stanisław Puławski ps. "Puch" wymieniany w materiałach (protokół przesłuchania podejrzanego, notatka służbowa, wyrok) jako podejrzany o udzielanie pomocy nielegalnej organizacji. IPN Bi 212/4208/1-2 (Sr 505/51).
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo dotyczące udzielania przez Stanisława Puławskiego w sierpniu 1948 pomocy "nielegalnej organizacji" polegającej na tym że: ukrywał w swych zabudowaniach dowódcę "nielegalnej organizacji" oraz widział u niego broń palną o czym nie zameldował organom bezpieczeństwa. W dn. 29.04.1951 sprawę przekazano Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku. Za powyższe zatrzymany i osadzony w dn. 21.03.1951 w Więzieniu w Białymstoku, gdzie przebywał do 30.06 1951. Akta o sygn. KSL 11981 zniszczono w 1988. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta sądowe Zatrzymany 09.03.1951 jako podejrzany o posiadanie broni palnej i współpracę z nielegalną organizacją. Na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy KWMO Białystok i zakończył je sporządzeniem aktu oskarżenia. Stanisław Puławski został oskarżony o to, że od lata 1949 do listopada 1950 przechowywał w swoich zabudowaniach broń palną oraz o to, że w listopadzie 1950 w Supraślu pow. białostocki udzielił pomocy nielegalnej organizacji oddając dowódcy tej organizacji przechowywany pistolet wraz z amunicją, a w marcu 1949 przez tydzień udzielał temu dowódcy schronienia w swoim mieszkaniu. Dn. 05.05.1951 prokurator WPR skierował sprawę do sądu. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dn. 30.06.1951 uniewinnił Stanisława Puławskiego z zarzucanych czynów. Wyrok uprawomocnił się 08.07.1951. Zwolniony z więzienia w dn. 30.06.1951. IPN Bi 212/4207 (Sr 503/51).
Charakterystyka Charakterystyka nr 76 nielegalnej organizacji działającej w okresie 19.04.1947-21.02.1951 na terenie powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego pod dowództwem "Michałka". W aktach zachował się Kwestionariusz Osobowy na pomocnika nielegalnej organizacji datowany na 03.06.1981 i dotyczący Stanisława Puławskiego ps. "Puch" z którego wynika, że był on pomocnikiem wyżej wymienionej organizacji: od lata 1948 do jesieni 1950 utrzymywał osobiste kontakty z dowódcą, udzielał mu wyżywienia i zakwaterowania oraz przekazał mu przechowywaną broń. Dn. 09.03.1951 został aresztowany przez funkcjonariuszy MO. Wyrokiem WSR w Białymstoku z dn. 30.06.1951 został uniewinniony. IPN Bi 019/28/1.
Uzupełnienie W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1942 członek Polskiego Związku Powstańczego (PZP), następnie członek Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) Placówka w Supraślu, gdzie pełni funkcję łącznika. Za działalność w NSZ został aresztowany w styczniu 1945 i wywieziony w głąb ZSRR. Do Polski powrócił we wrześniu 1945. Źródło: IPN Bi 212/4207 (Sr 503/51) i IPN Bi 019/28/1.
.