Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Karski
Miejsce urodzenia: Borek
Data urodzenia: 16-05-1926
Imię ojca: Roman
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1959 roku. Ukończył AGH w 1950 roku. w latach 1954 - 1956 asystent na Wydziale Inżynieryjno-Chemicznym Politechniki Warszawskiej, następnie w okresie 1957 do 1964 dyrektor Centrali Handlu Zagranicznego "CIECH". W latach 1973 - 1978 ambasador PRL w Wiedniu. Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w okresie od 04.1982 do 08.1987r. Od 10.03.1986 do 29.09.1987 członek Prezydium Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL IX kadencji. Ambasador PRL (RP) w RFN w okresie 1987-1990.
Źródło: IPN BU 0236/349/4, k. 2, 3; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s..., Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 72, 238, 370.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Warszawa Brak 29-12-1979 18-02-1980 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 138-139.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 209.
Minister Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Warszawa Brak 18-02-1980 3-07-1981 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 138-140, 144.
Minister Ministerstwo Handlu Zagranicznego Warszawa Brak 03-07-1981 31-10-1981 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 145, 146.