Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Braczkowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 06-09-1948
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Braczkowski, w roku 1981 pracownik i wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" w Zakładach Urządzeń Technicznych "UNIPROT" w Łodzi, figuruje wraz z kilkoma innymi osobami w aktach kontrolnych śledztwa SB z Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi i w aktach prokuratorskich z lat 1981-1982. To śledztwo dot. sprawy rozpowszechniania „fałszywych wiadomości” za pośrednictwem radiowęzła w Zakładach Urządzeń Technicznych "UNIPROT" w Łodzi, tj. domniemanego "przestępstwa z art. 273 §2 kk". Wszczęto je dn. 18.08.1981 i zakończono dn. 30.12.1981 umorzeniem postępowania. Akta te zawierają m.in. pisma i meldunki różnych jednostek SB i prokuratury oraz protokoły przesłuchań świadków, w tym Romana Braczkowskiego. IPN Ld PF 15/197 (1272/III-N), IPN Ld 426/21 t. 1-2 (II Ds. 43/90, II Ds. 148/81).
Roman Braczkowski występuje wraz z wieloma innymi osobami w aktach administracyjnych KW MO w Łodzi z roku 1982 zatytułowanych "Kopie meldunków Wydziału V KW MO w Łodzi w systemie ESEZO za rok 1982". Akta te zawierają m.in. meldunek do sprawy obiektowej krypt. "Klimat" (nr rej. 45951) - dot. Zakładu Automatyki ZUT "UNIPORT" w Łodzi, w którym pracował i działał Roman Braczkowski. IPN Ld pf 88/2 t. 1 (2890/XA).
Roman Braczkowski figuruje w zapisach ewidencyjno-kartotecznych WUSW w Łodzi z roku 1988. Tzw. kartoteka zniszczeniowa WUSW w Łodzi zawiera m.in. zapis z dn. 28.04.1988, że Roman Braczkowski to "figurant sprawy operacyjnego rozpracowania zarejestrowany do nr 51722/46772 przez Wydz. III WUSW w Łodzi jako aktywny członek nielegalnej grupy antysocjalistycznej, brał udział w druku i kolportażu bezdebitowego wydawnictwa >Prześwit<. Z chwilą rozbicia tej grupy z figurantem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Z uwagi na zaprzestanie wrogiej działalności, sprawę zakończono dn. 28.04.1988 r.". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.