Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Jacek
Nazwisko: Gierszewski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 19-04-1960
Imię ojca: Arkadiusz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. W aktach znajduje się wniosek o zatrzymanie Piotra Gierszewskiego, aktywnego działacza NZS (Niezależnego Zrzeszenia Studentów), kierownika sekcji drukarskiej sporządzony 27.12.1981 przez Wydz. III KWMO w Toruniu. Ww. został internowany, ponieważ gromadził nielegalne wydawnictwa i posiadał duże doświadczenie w zakresie powielania materiałów, powielał m.in. pismo p.t. "Immunitet". IPN By 082/1 t. 3 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 29.12.1981 na mocy decyzji nr 211/OE/81 wydanej 28.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "uczestniczy w nielegalnych zgromadzeniach, wykazuje wrogi stosunek do organów władzy". Zwolniony na mocy decyzji nr 211/OE/81-99 o uchyleniu internowania wydanej 25.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/31 (40/A/31)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 26.11.1982 pod nr 8577 do SOR krypt. "Alert I" nr rej. 8445 prowadzonej od 21.10.1982 do 06.06.1985 z powodu aktywnego zaangażowania w działalność grupy antysocjalistycznej na UMK w Toruniu powstałej na bazie b. NZS. Rozpracowywanie zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1432/II został zniszczone 30.01.1990 przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1432/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów nr ZT-220/83 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 30.05.1983 do 30.05.1985 wniesione przez Wydz. III KWMO w Toruniu dla Piotra Gierszewskiego. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.