Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Helena
Nazwisko: Kokot
Nazwisko rodowe: Grążawska
Miejsce urodzenia: Brodnica
Data urodzenia: 03-11-1946
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. W aktach znajduje się wniosek o zatrzymanie Marii Kokot sporządzony 12.12.1981 przez Wydz. III KWMO w Toruniu. Ww. pełniła funkcję sekretarza KZ NSZZ «Solidarność» przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu. Utrzymywała kontakty z działaczami antysocjalistycznymi z Torunia. W swoich wypowiedziach negowała decyzje podejmowane przez Partię i Rząd. Wrogo ustosunkowana do funkcjonariuszy MO i SB. IPN By 466/3 (156/84)
Akta internowania Dotyczy osób internowanych z woj. toruńskiego. Maria Kokot internowana 13.12.1981 do Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie na mocy decyzji nr 151/81-OE wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Zwolniona po odbyciu rozmowy ostrzegawczej na mocy decyzji nr 151/81-22 o uchyleniu internowania wydanej 31.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu ze względu na trudną sytuację rodzinną. IPN By 082/1 t. 5 (54/III); IPN By 076/321
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie po zwolnieniu z internowania jako b. aktywna działaczka NSZZ «Solidarność» w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Toruniu. Materiały złożone pod sygn. 1214/II zniszczył 26.01.1990 Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1214/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.