Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Marcin
Nazwisko: Łucki
Miejsce urodzenia: Trzcinowo
Data urodzenia: 11-11-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Henryka
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy internowania osób wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. W materiałach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Tadeusza Łuckiego sporządzony 17.09.1981 przez Wydz. II KWMO w Słupsku. Ww. aktywnie uczestniczył w strajkach sierpniowych 1980 r. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ «Solidarność» w zakładach ZREMB w Lęborku. IPN Gd 002/35 t. 1, 3, 4 (50/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na stocznię "Ustka" w Ustce. Tadeusz Łucki przechodzi w doniesieniu TW pseud. "Jacek" z 23.04.1981 jako członek Konfederacji Samorządu Pracowniczego utworzonego w Zakładzie Maszyn Budowlanych "Zremb" w Lęborku. IPN Gd 002/23 t. 5 (24/IV)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 50 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Zwolniony na mocy decyzji nr 50 o uchyleniu internowania wydanej 23.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/25
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania/ Kwestionariusz ewidencyjny Zarejestrowany 21.06.1982 pod nr 6443 do SOS krypt. "Kos" nr rej. 6230 prowadzonej od 16.04.1982 do 30.03.1983 przez Wydz. V KWMO w Słupsku. 22.03.1983 przerejestrowany do SOR krypt. "Podregion" nr rej. 6832 prowadzonej od 19.10.1982 przez Wydz. V KWMO w Słupsku dotyczącej kolportażu wydawnictwa pt. "Robotnik Lęborka" sygnowanej przez «Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Podregionu Lębork». Od 30.05.1984 kontrolowany operacyjnie przez Pion V RUSW w Lęborku w ramach KE krypt. "Krzykacz". Kontrolę zakończono z powodu "nie stwierdzenia prowadzenia działalności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 871/II zniszczono 02.12.1989 za protokołem brakowania nr 16. Materiałów o sygn. 871/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie rozpowszechniania nielegalnych biuletynów i wydawnictw lżących naczelne organy PRL i zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny. Tadeusz Łucki miał zostać przesłuchany w charakterze świadka. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (pg. Śl.II-146/82) z 31.01.1983 odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego przeciwko Tadeuszowi Łuckiemu ze względu na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu. IPN Gd 012/54 (78/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie redagowania i rozpowszechniania nielegalnego wydawnictwa "Robotnik Lęborka". Tadeusz Łucki, aktywny członek «Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność"» Podregionu Lębork, organizował kolportaż i zaopatrywał grupę w materiały potrzebne do produkcji wydawnictwa. 21.04.1983 przeszukano mieszkanie i samochód ww. podczas którego zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. 14.06.1983 przesłuchany w charakterze świadka. IPN Gd 012/55 t. 1-3 (89/III)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Zwolniony 03.02.1983 po odbyciu ćwiczeń wojskowych. IPN By 674/7
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy koordynowania i nadzorowania działań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania aktów terroru na terenie woj. słupskiego. Tadeusz Łucki figuruje w aktach jako ekstremalny działacz NSZZ «Solidarność» w Zakładzie Produkcyjnym Kombinatu Maszyn Budowlanych "Zremb" w Lęborku. IPN Gd 002/36 t. 2 (51/IV)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Tadeusza Łuckiego znajduje się informacja, że ww. był internowany w okresie od 13 do 23.12.1981 w OO. w Strzebielinku. EASL 15782
.